Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Aktualności
Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

W dniu 24 sierpnia 2017 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbył się zjazd Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

Tematyka spotkania:

  • Omówienie dotychczasowych i planowanych działań Konwentu.
  • Zapoznanie się z ofertą szkoleniową proponowaną przez Konwent we współpracy z ROPS, skierowaną do pracowników KIS i CIS.
  • Prezentacja strony internetowej www.zatrudnieniesocjalne.pl oraz gazety internetowej, omówienie zasad współpracy redakcyjnej.
  • Omówienie głównych założeń strategii Konwentu.
  • Dyskusja na temat ważnych spraw związanych z bieżącą działalnością jednostek zatrudnienia socjalnego.
Więcej…
 
Posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

W dniu 3 września 2015 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyło się posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny połączone ze szkoleniem "Dotacje na aktywizację społeczną - Działanie 11.1 Aktywne włączenie?" dotyczące pozyskiwania środków finansowych z EFS na działanie CIS i KIS w ramach RPO 2014 ? 2020.

Szkolenie poprowadzili:

Jolanta Kosowska - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie - Departament Zarządzania RPO - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie

Olga Zalewska - WUP w Lublinie -  Oddział Oceny i Pomocy Technicznej

Dariusz Jaremek - WUP w Lublinie - Kierownik Oddziału Programowania -  jako ekspert

Przedstawiciele Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny mieli okazję zapoznać się z warunkami pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Dziękujemy za liczne i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 

Więcej…
 
Pierwsze posiedzenia konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

W dniu 24 lutego w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyło się Pierwsze Posiedzenia Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

Aneta Kowalska Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy DPS MPiPS,
Andrzej Trzeciecki Instytut Rozwoju Służb Społecznych,
Stanisław Mościcki Zastępca Prezydenta Miasta Chełm
Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm,
Bożena Sałek Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej ROPS w Lublinie,
Marian Gil OWES subregionu Chełmsko - Zamojskiego,
Dr Marta Komorska Instytut Socjologii UMCS

oraz przedstawiciele szesnastu jednostek zatrudnienia socjalnego z tereny województwa lubelskiego.

 

Tematem przewodnim Konwentu była rola jednostek zatrudnienia socjalnego w systemie pomocy i integracji społecznej.

Podczas posiedzenia wybrano Radę Programową oraz ustalono zakres kierunki działalności Konwentu.

Więcej…