Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Spróbujmy - jeszcze raz
Kulig

Ostatnie wsplne spotkanie uczestnikw projektu ?Sprbujmy jeszcze raz...? zostao zorganizowane 29.01. 2010 r. By to kulig w Orodku Rekreacyjno-Sportowym w Natalinie. Zimowa aura sprzyjaa zabawom na niegu, przejadka saniami po onieonym lesie wprawia wszystkich w dobry nastrj, kiebaska z ogniska smakowaa...

Więcej…
 
W dniu 02.02.2010 r. odbya si konferencja w Centrum Integracji Spoecznej podsumowujca realizacj projektu ?Sprbujmy jeszcze raz...?

Do problematyki reintegracji wprowadzia dr Lucyna Kozaczuk Dyrektor MOPR w Chemie. Zrealizowany projekt zaprezentowali pracownicy CIS ? Edyta Deszczka i Agnieszka abiska. W dalszej czci o perspektywach rozwoju CIS po 31.12.2010 r. w kontekcie inicjatyw i konkursw MPiPS mwi Andrzej Trzeciecki z Departamentu Pomocy i Integracji Spoecznej MPiPS. Prezes Stowarzyszenia ?Nowa szansa? w Zamociu Kazimierz Wojtowicz przedstawi temat dotyczcy spdzielni socjalnej jako szansy dla osb realizujcych reintegracj zawodow. Na zakoczenie konferencji rozdano uczestnikom zawiadczenia o ukoczeniu III edycji zatrudnienia socjalnego.

Więcej…
 
Wigilia 2009
W dniu 15.12.2009 roku zorganizowalimy dla uczestnikw oraz pracownikw Centrum Integracji Spoecznej spotkanie wigilijne. W witecznej atmosferze podzielilimy si opatkiem i zoylimy sobie yczenia. Przy piknie udekorowanej choince i wsplnym suchaniu kold, moglimy delektowa si smakiem witecznych potraw przygotowanych przez grup kulinarn.

Więcej…
 
Wycieczka do Krasnobrodu
W dniach 10 - 11 listopada 2009 roku zorganizowana zostaa wycieczka do Krasnobrodu dla uczestnikw Centrum Integracji Spoecznej. W planie byy przewidziane rne atrakcje. Pierwszego dnia zwiedzalimy kaplic w. Rocha, a wieczorem powitano nas w hotelu uroczyst kolacj przy wiecach, gdzie nie zabrako te wspnych tacw. Nastpnego dnia, razem z przewodnikiem moglimy zobaczy miejscowe zabytki m. in. kaplic "na wodzie" i zesp klasztorny oo. Dominikanw. W Grecku Kocielnym zwiedzilimy zabytkowy koci oraz alej pomnikowych dbw. Mimo listopadowej aury radonie wspominamy wsplnie przezyte chwile.

Więcej…
 
Kurs bukieciarstwa
W lipcu cz naszych uczestniczek wzia udzia w szkoleniu "Bukieciarstwo". Szkolenie realizowa Orodek Szkolenia, Doksztacania i Doskonalenia Kadr "KURSOR" w Lublinie Oddzia w Chemie. Panie uczyy si wykonywa kompozycje rolinne, wizanki, stroiki witeczne, dekoracje lubne. Kada uczestniczka szkolenia otrzymaa zawiadczenie ukoczenia kursu. Panie nabyy kwalifikacje, ktre umoliwi podjcie pracy w nowym zawodzie. A pikne kompozycje z suszonych kwiatw ozdabiaj nasze pomieszczenia.

Więcej…
 
W dniu 26.06.2009 r. zostaa zorganizowana wycieczka turystyczno - krajoznawcza uczestnikw Centrum Integracji Spoecznej do Nazowa i Kazimierza Dolnego. W Kazimierzu podziwiano wie, ruiny zamku, Rynek, Gr Trzech Krzyy, pynlimy rwnie statkiem po Wile. W Naeczowie spacerowalismy po parku zdrojowym oraz w pijalni wd mineralnych degustowalimy rne rodzaje wd. Wszyscy uczestnicy byli peni pozytywnych wrae po udanej wycieczce.

Więcej…
 
Natalin

Natalin

12.06.2009 r. - ten czerwcowy dzie nasi uczestnicy mogli spdzi w Orodku Rekreacyjno - Sportowym w Natalinie. Spacerowano przy miejscocych stawach, zwiedzajc zabytkowy wiatrak i poblisk okolic. Uczestnicy mogli rwnie obejrze stajnie z komi, upiec kiebaski przy ognisku, a take sprbowa pysznego bigosu.

Więcej…
 

W maju rozpocz sie "Podstawowy kurs obsugi komputera". Kada z siedmiu grup szkoleniowych podczas 50 godzin zaj nauczy si podstawowych umiejtnoci pracy z komputerem. Beneficjenci chtnie uczestnicz w ciekawych zajciach prowadzonych przez Pana Piotra Janiuka.

Więcej…
 

Zajcia grupy kulinarno - porzdkowej

Grupa kulinarno - porzdkowa rozwija swoje umiejtnoci pod okiem instruktora reintegracji zawodowej na warsztatach kulinarnych w naszej pracowni kulinarnej.

Więcej…
 

Udzia w Midzynarodowym Dniu Muzew

W dniu 18.05.2009 r. beneficjenci Centrum Integracji Spoecznej w Chemie w ramach zaj uczestniczyli w Midzynarodowym Dniu Muzew. Wzili udzia w festynie na dziedzicu muzealnym przy ul. Lubelskiej 56A.

Muzeum zaproponowao szerok gam propozycji i imprez dla wszystkich zainteresowanych, m.in. pokaz haftu krzyykowego, wykonania mereki, prac rzebiarskich. Beneficjenci dowiedzieli si jak w atwy sposb wykona pikne kwiaty z papieru, biuteri z modeliny. Kulminacyjnym punktem festynu by pokaz walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Grodw Czerwieskich oraz pokaz tacw historycznych.

Więcej…
 
Podstawy rehabilitacji

Podstawy rehabilitacji

W kwietniu rozpoczy si zajcia z podstaw rehabilitacji prowadzone przez Pani Magorzat Kamisk. Panie z grupy opiekuczo-porzdkowej aktywnie uczestnicz w zajciach, zdobywaj wiedz teoretyczn, maj moliwo zastosowa j take w praktyce. Zdobyte umiejtnoci bd mogy wykorzysta w trakcie praktyk zawodowych.

Więcej…
 

Zajcia z dietetyki

W kwietniu rozpoczy si zajcia z dietetyki prowadzone przez Pani Monik Mazur. Panie z grupy kulinarno-porzdkowej ucz si zasad prawidowego ywienia. Oprcz zaj teoretycznych uczestniczki pod okiem Pani Moniki przygotowuj zdrowe i bardzo smaczne potrawy.

Więcej…
 

Udzia w konferencji ?Rodzina Zastpcza dla Dzieci bez przyszoci?

W dniu 25.03.2009 roku zostaa zorganizowana przez Orodek Adopcyjno-Opiekuczy w Chemie konferencja ?Rodzina Zastpcza dla Dzieci bez przyszoci". Nasz udzia w organizacji konferencji polega na przygotowaniu cateringu. Uczestnicy grup kulinarnych pod nadzorem instruktorw zawodu przyrzdzili smaczne potrawy, grupa porzdkowa zaja si obsug zaproszonych goci. Po raz kolejny nasi beneficjenci dali si pozna jako osoby odpowiedzialne i zorganizowane.

Więcej…
 

Wystawa - ?Chiska armia terakotowa cesarza Qin"

W dniach 17.03.2009 - 20.03.2009 r. uczestnicy Centrum Integracji Spoecznej w Chemie mieli okazj obejrze wystaw w Chemskim Muzeum ?Chiska armia terakotowa cesarza Qin".

Armia Terakotowa - tak nazywanych jest ponad siedem tysicy onierzy wraz z komi, odnalezionych przez trzech chiskich chopw w 1974 roku, w pobliu miasta Xi'an. W 1987 roku zesp grobowcw zosta uznany przez UNESCO jako smy cud wiata. Figury s naturalnej wielkoci, wykonane z wypalonej gliny. Kada z postaci ma indywidualne rysy twarzy i zdecydowanie rni si od innych. Postaci s bardzo starannie wykonane, czego dowodem jest prawidowa budowa ciaa i niemal widoczne napicie mini. Ich wosy s wysoko upite w kok. Niektre figury umiejscowiono na wozach z komi, inne trzymaj w rku oszczepy bd klcz z wycignitym mieczem. Bilety wstpu zostay sfinansowane przez Uni Euroejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Więcej…
 

Ruszya III edycja

Nasz projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach EFS nosi nazw ?Sprbujmy jeszcze raz..." Nazwa projektu nie jest przypadkowa. W programie uczestniczy 30 osb, ktre z rnych przyczyn nie mog si odnale na rynku pracy. Centrum Integracji Spoecznej podejmuje szereg dziaa, by te osoby powrciy do ycia zawodowego oraz aktywnie uczestniczyy w yciu spoecznym. Przed uczestnikami pojawiaj si nowe moliwoci i nadzieja, e mog sprbowa jeszcze raz...

Więcej…