Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Nowa Szansa


W dniu 31.08.2012 roku zakoczylimy II edycj programu zatrudnienia socjalnego projektu ?Nowa szansa?, ktra trwaa 10 miesicy. W Centrum Integracji spoecznej odbya si konferencja podsumowujca projekt. Zaproszonych goci oraz uczestnikw I i II edycji projektu powitaa Pani Katarzyna Sokoowska - Dyrektor Centrum Integracji Spoecznej w Chemie. Na spotkaniu gocilimy Pana Stanisawa Mocickiego ? Prezydenta Miasta Chem, Pani Jolant Gierasimiuk ? Dyrektor Wydziau Spraw Spoecznych Urzdu Miasta.W trakcie konferencji przedstawiono prezentacj podsumowujc dwie edycje projektu. Pani dr Lucyna Kozaczuk - Dyrektor Miejskiego Orodka Rodziny w Chemie, przedstawia zagadnienie wsppracy MOPR i CIS w realizacji zada pomocy i integracji spoecznej. Pani Jolant Krop - Kierownik Dziau Instrumentw Rynku Pracy Powiatowego Urzdu Pracy w Chemie, omwia kwesti zatrudnienie wspieranego i innych instrumentw rynku pracy. Kolejny prelegent Pan Andrzej Trzeciecki z Instytutu Rozwoju Sub Spoecznych w Warszawie, przedstawi perespektywy po Centrum Integracji Spoecznej. Zawiadczenia ukoczenia II edycji programu otrzymay 34 osoby. Po czci oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczstunek. Zdecydowana wikszo uczestnikw skorzystaa z tej szansy, jak oferowa projekt ?Nowa szansa? - rozwina swoje umiejtnoci spoeczne i zawodowe, zaktywizowaa si w wielu sferach ycia.

Więcej…
 
Egzamin czeladniczy
W dniu 30.08.2012 roku w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie odby si egzamin czeladniczy dla grupy fryzjerskiej przed komisj Lubelskiej Izby Rzemielniczej. Egzamin obejmowa cz teoretyczn (pisemna i ustna) z zakresu rachunkowoci zawodowej, przepisw prawa pracy, prawa gospodarczego, technologii, maszynoznawstwa, materiaoznawstwa, podstaw psychologii i pedagogiki oraz etapu praktycznego ? samodzielne wykonanie zada sprawdzajcych umiejtnoci praktyczne. Cztery osoby uzyskay tytu czeladnika w zawodzie fryzjer.

Więcej…
 
W sierpniowe czwartki nasi uczestnicy brali udzia w plenerowej akcji ?Sierpie ze zdrowiem 2012?. Mogli skorzysta z bezpatnych bada poziomu cukru, cholesterolu, cinienia, spirometrii, badania suchu oraz porad specjalistw. Uczestnicy byli zainteresowani i chtnie uczestniczyli w promocyjnej akcji.

Więcej…
 
Wycieczka do Zakopanego

W dniach 26.09.2011 r. ? 28.09.2011 r. zorganizowalismy dla naszych uczestnikw wycieczk do Krakowa i Zakopanego. W Krakowie zwiedzano Katedr na Wawelu, groby krlewskie, Dzwon Zygmunta oraz Koci Mariacki. Niezapomniany na pewno bdzie wieczr spdzony w Teatrze Bagatela, gdzie uczestnicy obejrzeli sztuk ?Boeing Boeing?. Po spektaklu byo spotkanie z aktorami. Drugiego dnia atrakcj by wjazd kolejk linowo-terenowa na Gubawk, zwiedzanie Starego Kocioa, cmentarza na Pksowym Brzysku oraz Muzeum Tatrzaskiego. W ostatnim dniu wycieczki uczestnicy wybrali si na wycieczk do Doliny Kocieliskiej, wielu emocji dostarczyo rwnie przejcie przez Smocz Jam.W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzali Sanktuarium na Krzeptwkach. Wszyscy uczestnicy byli peni pozytywnych wrae po udanej wycieczce.

Więcej…
 
Uczestnik czerwca 2012

W pierwszych dniach lipca wyoniono Uczestnikw Czerwca:

Pani Grayna Gajos ? grupa opiekuczo-porzdkowa
Pani Magdalena Lejman ? grupa porzdkowa
Pani Katarzyna Szumska ? grupa kulinarno-porzdkowa
Pani Ewa Daniluk - grupa fryzjerska
Pan Waldemar Przdziuk ? grupa remontowo-porzdkowa


Gratulujemy!

Więcej…
 

Na pocztku maja wyonilimy Uczestnikw Miesica Kwietnia. Wyrnionym gratulujemy.

  • Pani Anna Rojewska ? grupa opiekuczo-porzdkowa

  • Pan Damian Tataaj ? grupa porzdkowa

  • Pani Kamila Koziska ? grupa kulinarno-porzdkowa

  • Pani Natalia widro - grupa fryzjerska

  • Pan Stanisaw Karpowicz ? grupa remontowo-porzdkowa

Więcej…
 

Dnia 11.04.-13.04. 2012 r. nasi uczestnicy ogldali wystaw w Muzeum Ziemi Chemskiej ?Egipt i jego tajemnice?. Wystaw przygotowano z okazji 150 rocznicy pierwszych polskich odkry archeologicznych w Egipcie .

Więcej…
 
Spotkanie wielkanocne

Dnia 04.04.2012 r. zorganizowalimy spotkanie wielkanocne, na ktrym skadalimy sobie yczenia. Spotkanie poczone byo z tradycj wykonywania pisanek. W miej atmosferze delektowalimy si wielkanocnymi potrawami przygotowanymi przez grup kulinarno-porzdkow. To wsplne spotkanie zintegrowao wszystkich uczestnikw.

W trakcie spotkania wrczono rwnie dyplomy Uczestnika Miesica Marca:

Pani Jolanta wistowska ? grupa fryzjerska
Pani Agnieszka Krawczyk ? grupa kulinarno-porzdkowa
Pani Regina Niezgorska ? grupa opiekuczo-porzdkowa
Pan Eugeniusz Rozwd ? grupa porzdkowa
Pan Piotr Mendyk ? grupa remontowo ? porzdkowa

Gratulujemy.

Więcej…
 

Na pocztku marca wyonilimy Uczestnikw Miesica Lutego. Wyrnionym gratulujemy.

  • Pani Marta Rozin ? grupa opiekuczo-porzdkowa
  • Pani Magorzata Sawicka ? grupa porzdkowa
  • Pani Dorota Gierliska ? grupa kulinarno-porzdkowa
  • Pan Kamil Nowosad - grupa fryzjerska
  • Pan Pawe Fidler ? grupa remontowo-porzdkowa

Więcej…
 
Kulig

Dnia 21.02.2012 r. zosta zorganizowany kulig dla naszych uczestnikw w gospodarstwie agroturystycznym ?Tranczo? w Kolonii Horodyszcze. Przejadka saniami wrd onieonych pl dostarczya wielu wrae. W zimowej aurze pieklimy rwnie kiebaski. Humor jak zwykle dopisywa.

Więcej…
 

W dniach 08.02.2012 r., 10.02.2012 r. nasi uczestnicy mieli moliwo obejrzenia wystawy
?Z histori pod rk ulic Lubelsk w Chemie? w Muzeum Ziemi Chemskiej. Ulica Lubelska jest jedn z najstarszych w miecie, istniaa ju w redniowieczu. Muzeum na przykadzie tej jednej ulicy pokazuje, jak na przestrzeni lat zmieniao si cae miasto. Na wystawie znalazy si przede wszystkim przedwojenne zdjcia. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani prezentowan tematyk.

Więcej…
 

W styczniu 2012 roku w kadej z czterech grup zawodowych zosta wybrany uczestnik misica stycznia. Beneficjenci wybierali spord siebie najlepszych uczestnikw, biorc pod uwag zaanagaownie, sumienno, aktywno, koleestwo oraz wzajemn pomoc. W dniu 01.02.2012 roku odbyo si rozdanie dyplomw. Wszystkim wyrnionym gratulujemy.

Więcej…
 

Dnia 08.12.2011 r. uczestniczki i uczestnicy II edycji projektu ?Nowa szansa? udali si do Lublina , by obejrze film ?Bitwa warszawska? w kinie 3D. Mogli rwnie zje wsplnie smaczny obiad. Wraenia z wyjazdu byy bardzo mie.

Więcej…
 

Dnia 23.11.2011 r. nasi uczestnicy mieli okazj obejrzenia wystaw w Muzeum Ziemi Chemskiej. Duym zainteresowaniem cieszya si wystawa sztuki wspczesnej Galerii 72. Niezapomniane wraenie zrobia na uczestnikach wystawa fotografii Foto Klubu Ziemi Chemskiej.

Więcej…
 

Rozpocza si II edycja projektu ?Nowa szansa?. 02 listopada 2011 r. 30 osb rozpoczo uczestnictwo w programie reintegracji spoecznej i zawodowej podpisujc Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Program ten bdzie realizowany do 31.08.2012 r.

Więcej…
 

W dniu 31.10.2011 roku zakoczylimy I edycj programu zatrudnienia socjalnego projektu ?Nowa szansa?, ktra trwaa 10 miesicy. W trakcie tego spotkania przedstawiono prezentacj podsumowujc I edycj projektu. Zawiadczenia ukoczenia programu otrzymao 28 osb. Po czci oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczstunek przygotowany przez Spdzielni Socjaln ?Tcza? oraz grup kulinarno-porzdkow. Projekt ?Nowa szansa? oferowa rozwijanie swoich rnych umiejtnoci, aktywizacj w wielu sferach ycia. Zdecydowana wikszo uczestnikw skorzystaa z tej szansy.

Więcej…
 
Wycieczka do Lublina

W dniu 21.10.2011 roku zorganizowalimy dla uczestnikw projektu ?Nowa szansa? wycieczk do Lublina. Uczestnicy zwiedzali muzeum na Zamku Krlewskim. Wieczorem obejrzeli w teatrze im. J. Osterwy sztuk W. Szekspira ?Wiele haasu o nic?. Wraenia byy niezapomniane

Więcej…
 
Wycieczka do Krakowa i Zakopanego

W dniach 21.09.2011 r. ? 23.09.2011 r. zorganizowalismy dla naszych uczestnikw wycieczk do Krakowa i Zakopanego. W Krakowie zwiedzano Katedr Wawelska, groby krlewskie, Dzwon Zygmunta oraz Koci Mariacki. Drugiego dnia uczestnicy wybrali si na wycieczk do Doliny Kocieliskiej, zwiedzali rwnie Sanktuarium na Krzeptwkach. W ostatnim dniu wycieczki atrakcj by wjazd kolejk linowo-terenowa na Gubawk. Wszyscy uczestnicy byli peni pozytywnych wrae po udanej wycieczce.

Więcej…
 
Debata publiczna 20.09.2011

W Centrum Integracji Spoecznej odbya si debata publiczna pod hasem ?Zatrudnienie socjalne i co dalej?? podsumowujca projekt partnerski ?Dziewi miesicy dla przedsibiorczoci? wspfinansowany ze rodkw Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2011, realizowany przez Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamociu oraz Centrum Integracji Spoecznej w Chemie.

Więcej…
 

Dnia 12 .08.2011 w Centrum Integracji Spoecznej odbyo si ogoszenie wynikw Uczestnika miesica lipca grup systemowych Projektu ?Razem wrd ludzi?. Uczestnikiem miesica z grupy fryzjerskiej zostaa Pani Magorzata Kumicz, oraz Pani Agnieszka Moejko vel Muyo. W grupie porzdkowej wybrano Pani Agnieszk Gwd , natomiast w grupie remontowej Pana Andrzeja Pawelczuka . Najwicej gosw w grupie kulinarnej oddano na Pani Krystyn Bartniczuk. Poczstunek przygotoway uczestniczki grypy kulinarnej Projektu Systemowego ? Razem wrd ludzi? w ramach zaj praktycznej nauki zawodu. Instruktorzy zawodu poszczeglnych grup wrczyli wybranym uczestnikom dyplomy oraz sodki upominek. Informacja o nadaniu tytuu zostaa wywieszona na tablicy ogosze w Cis ? ie, oraz na stronie internetowej wraz z pamitkowym zdjciem.

Wszystkim zwycizcom serdecznie gratulujemy!!!

Więcej…
 

W dniach 30.06 ? 01.07.2011 r. dla uczestnikw projektu ?Nowa szansa? zostaa zorganizowana wycieczka w Gry witokrzyskie. Pierwszego dnia zwiedzilimy zesp klasztorny na w. Krzyu, krypt J. Winiowieckiego, podziwialimy rwnie krajobraz witokrzyski na tarasie widokowym Gooborza. Pogoda tego dnia nam dopisaa. Drugi dzie przywita nas niestety deszczem, ale wtedy zwiedzalimy w Kielcach Paac Biskupw Krakowskich. Ogromn atrakcj dla wszystkich byo ogldanie Jaskini Raj. Na zakoczenie wycieczki moglimy zobaczy Kadzielni ? rezerwat geologiczny. Wycieczka bya bardzo udana, wszystkim dopisywa humor i dobry nastrj.

Więcej…
 

Podczas wycieczki w Gry witokrzyskie na uroczystej kolacji rozdalimy dyplomy uczestnika miesica czerwca. Uczestnikami zostali:

Pani Renata Jakimiuk - grupa kulinarno - porzdkowa

Pani Magorzata Brzeziska ? Otrbska ? grupa opiekuczo-porzdkowa

Pan Zbigniew Sieniawski ? grupa porzdkowa

Pan Daniel Naklicki ? grupa remontowo - porzdkowa

Więcej…
 
Piknik z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowalimy 03 czerwca 2011 r. piknik rodzinny dla naszych uczestnikw w ?Moim Edenie? w Strupinie. Dzieci wraz z rodzicami przyjemnie spdzili czas na wsplnej zabawie i grillowaniu.
Podczas tego spotkania wrczono rwnie dyplomy Uczestnika Miesica Maja.

Uczestnikami miesica zostali:
Pani Katarzyna Gruszczyska ? grupa fryzjerska
Pani Boena Gargol ? grupa kulinarno-porzdkowa
Pani Marzenna Grzegorczyk ? grupa opiekuczo-porzdkowa
Pani Joanna Radomska ? grupa porzdkowa
Pan Jerzy Prokopowicz ? grupa remontowo-porzdkowa

Gratulujemy.

Więcej…
 
Targi pracy

Dnia 31 maja 2011 r. nasi uczestnicy wzili udzia w targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urzd Pracy. Targi odbyy si w Hali Sportowej Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. Swoje stoiska mia nie tylko PUP, ale te pracodawcy poszukujcy pracownikw, jednostki szkoleniowe, instytucje rynku pracy. Uczestnicy zainteresowani byli przedstawianymi ofertami.

Więcej…
 

Uczestnik miesica kwietnia

W Centrum Integracji Spoecznej co miesic wyaniany jest Uczestnik Miesica z kadej grupy. Uczestnikiem miesica zostaj osoby koleeskie, aktywne na zajciach, obowizkowe, zaangaowane na rzecz CIS.

Podczas spotkania wielkanocnego rozdano dyplomy Uczestnikom Miesica Kwietnia:
Pani Sylwia Olszewska ? grupa fryzjerska
Pani Dorota Rybaczuk ? grupa kulinarno-porzdkowa
Pani Magorzata Sokoowska ? grupa opiekuczo-porzdkowa
Pani Magorzata Sawa ? grupa porzdkowa
Pan Jarosaw Prczko ? grupa remontowo - porzdkowa

Gratulujemy!

Więcej…
 

Uczestnicy projektu ?Nowa szansa? mieli okazj obejrzenia wystawy ?Z popiow Sobiboru? w Muzeum Ziemi Chemskiej . Wystawa ta przy wykorzystaniu rnorodnych rodkw narracji pokazuje drog, jak ydzi przeszli w latach niemieckiej okupacji. Ekspozycja skada si z okoo 100 paneli skomponowanych z fotografii i dokumentw historycznych oraz kilku towarzyszcych im instalacji plastycznych.

Zwiedzajcy przemierzali swoisty labirynt, poznawali fragmenty historii obozu zagady w Sobiborze i losy ludzi, ktrzy tam trafili. Wystawa ta wzbudzia wiele emocji, nasi uczestnicy byli pod duym wraeniem tej ekspozycji.

Więcej…
 

W lutym i marcu 2011 r. dla uczestnikw projektu ?Nowa szansa? zorganizowano zajcia ?Profesjonalne doradztwo i konsultacje w zakresie zakadania i prowadzenia spdzielni socjalnej?. Zajcia prowadzi Pan Kazimierz Wojtowicz. Omwiono zagadnienia dotyczce ekonomii spoecznej, aspekty zakadania i funkcjonowania spdzielni socjalnej.

Więcej…
 

W ramach projektu ?Nowa szansa? uczestniczki grupy opiekuczo-porzdkowej w lutym i marcu 2011 r. wziy udzia w zajciach z rehabilitacji. Tematyka zaj obejmowaa zagadnienia z podstaw rehabilitacji, omwiono anatomi i fizjologi czowieka,

rehabilitacj osb z rnymi typami upoledze i dysfunkcji. Zajcia przeprowadzia Pani Aneta Pdziska.

Panie z grupy opiekuczo-porzdkowej aktywnie uczestniczyy w zajciach. Zdobyte umiejtnoci bd mogy wykorzysta w trakcie praktyk zawodowych.

Więcej…
 
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczestnicy projektu ?Nowa szansa? maj moliwo skorzystania z zaj ?Pierwsza pomoc przedmedyczna?, gdzie ucz si m.in. zasad postpowania w przypadku wypadku, oceny stanu oglnego poszkodowanego oraz reanimacji i resuscytacji . Uczestnicy bior rwnie udzia w wiczeniach praktycznych z zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajcia s przeprowadzanej dla kadej z grup przez Pani Monik Sitarz ? Janiuk.

Więcej…
 

W lutym i marcu 2011 r. grupa kulinarno ? porzdkowa wzia udzia w zajciach z dietetyki. Zajcia prowadzia Pani Monika Deneka. Program 30 -godzinnych zaj obejmowa m.in. zagadnienia dotyczce zasad ywienia, podstawowych skadnikw odywczych, wpywu obrbki technologicznej na zawarto witamin i skadnikw mineralnych w produktach. Oprcz zaj teoretycznych odbyy si rwnie zajcia praktyczne, gdzie uczestniczki sporzdzay potrawy zgodnie z zasadami zdrowego ywienia.

Więcej…
 

Dnia 03.01.2011 r. rozpocza si kolejna edycja programu reintegracji spoecznej i zawodowej w ramach projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego podpisao 30 osb w czterech grupach zawodowych: porzdkowej, kulinarno-porzdkowej, opiekuczo-porzdkowej, remontowo-porzdkowej. Pierwsza edycja projektu ?Nowa szansa? zakoczy si 31.10.211 r.

Więcej…
 
Konferencja "Nowa szansa"
Dnia 05.11.2010 r. w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie odbya si konferencja promujca ide zatrudnienia socjalnego pt.: "Zatrudnienie socjalne szans na lepsze jutro" zwizana z obchodami Europejskiego Roku Walki z Ubstwem i Wykluczeniem Spoecznym. Konferencja rozpocza realizacj projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Konferencja bya poczona z dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Więcej…
 
W zwizku z rozpoczciem realizacji projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego dnia 5 listopada 2010 roku odbdzie si w siedzibie Centrum Integracji Spoecznej konferencja pt. ?Zatrudnienie socjalne szans na lepsze jutro?. Konferencja bdzie poczona z dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
Więcej…
 
Projekt ?Nowa szansa?
W padzierniku 2010 roku Centrum Integracji Spoecznej w Chemie rozpoczo realizacj projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego , ktry trwa bdzie do 30 wrzenia 2012 roku. Projekt przewiduje dwie edycje programu reintegracji spoecznej i zawodowej. Rekrutacja do pierwszej edycji projektu odbywa si bdzie w listopadzie i grudniu 2010 roku. Do programu przyjmowane bd osoby zameldowane na terenie miasta Chem, zarejestrowane w PUP, w szczeglnoci: osoby dugotrwale bezrobotne, uzalenione od alkoholu poddajce si procesowi leczenia lub po jego ukoczeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakadu karnego, nieaktywne zawodowo z tytuu opieki nad dziemi lub innymi osobami zalenymi oraz osoby po 45 roku ycia.