Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Data Temat ogoszenia Pobierz
2016.09.13 Informacja o zmianie ogoszenia nr 306390-2016 z dnia 2016-09-08

Informcja

Ogoszenie

Zacznik nr52016.09.08

OGOSZENIE O ZAMWIENIU- wiadczenia usugi ywienia polegajcej na przygotowaniu, wydaniu i udostpnienia miejsca do wydania na terenie miasta hema gorcych posikw dla beneficjentw Centrum Integracji Spoecznej w Chemie

Ogoszenie

Specyfikacja

Zacznik_nr1

Zacznik_nr2

Zacznik_nr3

Zacznik_nr4

Zacznik_nr5

Zacznik_nr6


2014.02.25 Ogoszenie o naborze na stanowisko pracy:pracownik ds obsugi projektu

Ogoszenie


2013.07.19 Ogoszenie o naborze na stanowisko pracy: psycholog

Ogoszenie


2012.01.27

Ogoszenie o naborze na stanowisko pracy: instruktor reintegracji zawodowej dla grupy fryzjerskiej

Ogoszenie2012.05.23 Ogoszenie o naborze na stanowisko pracy: instruktor reintegracji zawodowej gr. porzdkowej i gr. kulinarnej

Ogoszenie


2012.01.26 Ogoszenie o naborze na stanowisko pracy: instruktor reintegracji zawodowej

Ogoszenie


2011.12.16 Ogoszenie o wyborze wykonawcy na wiadczenie usugi ywienia polegajcej na przygotowaniu i wydawaniu gorcych posikw dla beneficjentw Centrum Integracji Spoecznej w Chemie Ogoszenie

2011.12.05 Ogoszenie o wiadczeniu usugi ywienia polegajcej na przygotowaniu i wydawaniu gorcych posikw dla beneficjentw Centrum Integracji Spoecznej w Chemie (nr 411450-2011)

Ogoszenie

Specyfikacja

Zacznik nr 1

Zacznik nr 2

Zacznik nr 3

Zacznik nr 4

Zacznik nr 5

Zacznik nr 6


2011.05.30 Ogoszenie o wyborze wykonawcy na wiadczenie usugi ywienia polegajcej na przygotowaniu i wydawaniu gorcych posikw dla beneficjentw Centrum Integracji Spoecznej w Chemie
Ogoszenie

2011.05.20 Ogoszenie o wiadczeniu usugi ywienia polegajcej na przygotowaniu i wydawaniu gorcych posikw dla beneficjentw Centrum Integracji Spoecznej w Chemie (nr 122472-2011)


Specyfikacja

Zaczniki


2011.02.07 Ogoszenie o naborze: ratownik medyczny


2011.02.03 Ogoszenie o wyborze


2011.01.28 Ogoszenie o zmienie ogoszenia (14504 - 2011) dotyczy ogoszenia o zamwieniu 11278 - 2011 z dnia 24.01.2011


2011.01.24

Zmiana treci SIWZ. Zamawiajcy na podstawie art. 38. ust.4 Ustawy Prawo Zamwie Publicznych zmienia tre w SIWZ w postpowaniu nawiadczenie usugi ywienia polegajcej na przygotowaniu i wydawaniu gorcych posikw dla beneficjentw Centrum Integracji Spoecznej w Chemie zgodnie z umow o dofinansowanie przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, w nastpujcy sposb:

Wzaczniku nr 4 stanowicym wzr umowy

z:

w dniu ................ pomidzy: Centrum Integracji Spoecznej w Chemie z siedzib: 22-100 Chem, ul. Poaniecka 10, posiadajcym nr REGON 002680460-00029, oraz NIP: 563-228-65-59, reprezentowanym przez Pani Katarzyn Sokoowsk - Kierownika Centrum Integracji Spoecznej w Chemie, zwanym w treci umowy Zamawiajcym

na:

w dniu ................ pomidzy: Centrum Integracji Spoecznej w Chemie z siedzib: 22-100 Chem, ul. Poaniecka 10, posiadajcym nr REGON 060715695, oraz NIP: 563-240-79-97, reprezentowanym przez Pani Katarzyn Sokoowsk - Dyrektor Centrum Integracji Spoecznej w Chemie, zwanym w treci umowy Zamawiajcym


Przedmiotem zamwienia jest wiadczenie usugi ywienia polegajcej na przygotowaniu i wydawaniu gorcych posikw dla beneficjentw Centrum Integracji Spoecznej w Chemie zgodnie z umow o dofinansowanie przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego


Ogoszenie o zamwieniu


Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia


Zaczniki do specyfikacji


2011.01.10 Ogoszenie o naborze: rehabilitant

2011.01.10 Ogoszenie o naborze: dietetyk

2011.01.10 Ogoszenie o naborze: trener, doradca ds. zakadania i prowadzenia spdzielni socjalnych

2010.12.28 Ogoszenie o naborze: instruktor reintegracji zawodowej

2010.12.28 Ogoszenie o naborze: pracownik socjalny

2010.12.16 Ogoszenie o naborze: prawnik

2010.12.16 Ogoszenie o naborze: informatyk

2010.12.16 Ogoszenie o naborze

2010.07.16 wiadczenie usugi ywienia polegajcej na przygotowaniu i wydawaniu gorcych posikw dla beneficjentw Centrum Integracji Spoecznej w Chemie (ogoszenie 190717)


2010.07.15 Ogoszenie o wyborze (CIS.MOPR.3410/1/6/2010)


2010.07.05

wiadczenie usugi ywienia polegajcej na przygotowaniu i wydawaniu gorcych posikw dla beneficjentw Centrum Integracji Spoecznej w Chemie (ogoszenie 176477)


2010.07.05 Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia

images/stories/pliki/ogloszenie16122010.pdf