Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Dnia 15.07.2011 odbyo si ogoszenie wynikw wyonionych Uczestnikw Miesica czerwca. Na pocztku gos zabraa Pani Magdalena Kuczyska ? pracownik socjalna. Nastpnie Instruktor Zawodu Grupy Kulinarnej ? Pani Marzena Sawecka; przypomniaa zgromadzonym Zasady wyaniania ?Uczestnika Miesica? i kryteria wyboru, jakimi kieruje si kadra edukacyjno ? terapeutyczna CIS -u. W dalszej kolejnoci ogosia wyniki.

Uczestnikiem miesica z grupy fryzjerskiej zostaa Pani Anna Wnuk, oraz Pani Agnieszka Wrzalik. W grupie porzdkowej wybrano Pani Tatian Grusz ? Stefaniak , natomiast w grupie remontowej Pana Krzysztofa Dudka. Pani Alicja Romaniuk zostaa wybrana w grupie kulinarnej.

Wybrani uczestnicy otrzymali dyplomy oraz sodki upominek a informacja o nadaniu tytuu zostaa wywieszona na tablicy ogosze w Cis ? ie, oraz na stronie internetowej wraz z pamitkowym zdjciem.

Wszystkim zwycizcom serdecznie gratulujemy!!!