Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Od 01.06.2011 r. kolejna grupa rozpocza realizacj programu reintegracji spoecznej i zawodowej w Centrum Integracji Spoecznej w ramach projektu systemowego ?Razem wrd ludzi? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Uczestnikami programu s osoby dugotrwale bezrobotne, uzalenione od alkoholu poddajce si procesowi leczenia lub po jego ukoczeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakadu karnego. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego podpisao 30 osb w czterech grupach zawodowych: porzdkowej i remontowej, kulinarnej oraz fryzjerskiej.