Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Zasady uczestnictwa w projektach

 

Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiąc, w jego trakcie uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach CIS. Uczestnictwo w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony o kolejne 6 miesięcy.


W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Program określa zasady uczestnictwa w Centrum, obowiązki uczestnika oraz CIS, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej, osoby odpowiedzialne za realizację programu.


W okresie uczestnictwa w zajęciach w CIS beneficjentowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych.


Zajęcia odbywają sie od poniedziałku do piątku 7 godzin dziennie. Uczestnikowi Centrum przysługuje nieodpłatnie 1 posiłek dziennie, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz z tytułu wypadku.

 

Centrum Integracji Społecznej realizowało następujące projekty:

  1. Spróbujmy jeszcze raz
  2. Razem wśród ludzi
  3. Nowa szansa