Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
"CIS- szansą dla osób 50+"

CIS- szansą dla osób 50+

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

od 1 czerwca do 31 grudnia 2020r.

realizuje zadanie publiczne pn:

” CIS- szansą dla osób 50+”

w ramach programu:

„OD WYKLUCZENIA DO AKTYWIZACJI”

 

BENEFICJENTAMI PROJEKTU SĄ:

 • MIESZKAŃCY MIASTA CHEŁM,
 • OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA;
 • OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE  W CHEŁMIE

 

W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBY SPEŁNIAJĄCE CO NAJMNIEJ JEDEN Z WARUNKÓW:

 • Długotrwale bezrobotni;
 • Uzależnieni od alkoholu;

· Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających;

 • Chorzy psychicznie;
 • Osoby niepełnosprawne;
 • Osoby bezdomne;
 • Osoby zwalniane z Zakładów Karnych;
 • Uchodźcy.

 

PROJEKT OBEJMIE 12 OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH

W OKRESIE OD 01.07.2020 DO 31.12.2020 r:

 • Kucharz;
 • Malarz-tapeciarz;
 • Gospodarczo-porządkowej;
 • Pracownik utrzymania czystości.

 

PO ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE:

· gwarantujemy zatrudnienie od 01.02.2021r.do 31.01.2022r. czterem osobom

(po jednej z każdej z grup)

 

PROJEKT W RAMACH REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ZAPEWNI KAŻDEMU UCZESTNIKOWI KOMPLEKSOWE WSPARCIE:

· Psychologiczne (indywidualne poradnictwo, psychoedukacja rodzinna, warsztaty motywacyjne);

 • Doradcy zawodowego (warsztaty aktywizacji zawodowej, poradnictwo indywidualne);
 • Socjoterapeuty (edukacja zdrowotna);
 • Pracownika socjalnego (edukacja ogólna, poradnictwo indywidualne);
 • Prawnika (grupowe poradnictwo prawne);
 • Terapeuty ds. uzależnień (profilaktyka uzależnień)
 • Teoretyczna i praktyczna nauka zawodu w jednej z czterech grup zawodowych;
 • Udział w zajęciach komputerowych i warsztatach kreowania wizerunku.

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH CIS NA CZAS TRWANIA PROGRAMU UPOWAŻNIA DO:

 1. Pobierania comiesięcznego świadczenia integracyjnego

(w okresie próbnym – 50%, kolejne miesiące- 100% zasiłku dla bezrobotnych);

 1. Bezpłatnego uczestnictwa w programie CIS z możliwością korzystania z indywidualnych porad specjalistów: psychologa, terapeuty uzależnień, socjoterapeuty, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika;
 2. Ubezpieczenia z tytułu NW;
 3. Ubezpieczenia zdrowotnego i społecznych (ZUS)
 4. Jednego bezpłatnego posiłku dziennie;
 5. Odbywania praktyki zawodowej zgodnie z profilem grupy

 

PARTNERZY PROJEKTU:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie;

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie;

3. Spółdzielnia Socjalna „Jan-Trans” w Pokrówce;

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie;

5. Żłobek Miejski „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie;

6. Spółdzielnia Socjalna „Black Pearl” w Chełmie;

7. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu;

 

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się

do życia społecznego

oraz pełnienie ról zawodowych i rodzinnych .

 

Szczegółowe informacje:

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

Ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm

Tel: 82 5637379

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacja w do pobrania w pdf (pobierz)

Formularz zgłoszeniowy 50+ (pobierz)