Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Komunikat

W związku z wydanymi przez MRPiPS Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego, w tym dla PSZ (CIS) umożliwiającymi podmiotom zatrudnienia socjalnego podjęcia realizacji zawieszonych zajęć/działalności od 25 maja 2020 r. Centrum Integracji Społecznej w Chełmie informuje, że od 25 maja wznawia zajęcia.

Wznowienie zajęć w Centrach Integracji Społecznej wymaga, w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, przestrzegania ogólnych i szczegółowych zasad warunków sanitarnych określonych w ww. rekomendacjach.