Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Struktura CIS

Struktura CIS

  1. Dyrektor Centrum Integracji Społecznej - Katarzyna Sokołowska
  2. Księgowa - Małgorzata Kazanowska
  3. Specjalista d.s kadr, administracji - Ewa Kozaczuk
  4. Pracownik biurowy -  Marcin Cholawo
  5. Radca prawny - Krzysztof Koziczyński
  6. Psycholog - Anna Daniel-Korniszuk
  7. Doradca zawodowy i socjoterapeuta - Agnieszka Żabińska
  8. Pracownik socjalny - Edyta Deszczka
  9. Terapeuta uzależnień -Anna Nowosad
  10. Instruktorzy reintegracji zawodowej: Agnieszka Habieda, Elwira Koszarna, Elżbieta Korniak, Joanna Skibińska, Remigiusz Tulikowski