Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
RODO

Klauzula informacyjna

Informacja dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wrażliwych w związku z ich przetwarzaniem w CIS w Chełmie.

Zgodnie z art.13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Integracji Społecznej  w Chełmie z siedziba przy ul. Połaniecka 10, 22 – 100 Chełm jest:

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej  w Chełmie z siedziba przy ul. Połaniecka 10, 22 – 100 Chełm.

2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ośrodku to:

22-100 Chełm, ul. Połaniecka 10 , Sekretariat CIS , tel. 82 563 73 79, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie Art. 6 lub Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz aktów prawnych szczególnych na podstawie, których działają poszczególne komórki organizacyjne Centrum Integracji Społecznej  w Chełmie.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.

6. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych.

7. Każda zainteresowana osoba posiada prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r – RODO.

9. Dane osobowe Pani/Pana w prawnie uzasadnionych przypadkach będą przekazane do państw UE i państw trzecich po spełnieniu wymogów odpowiednich zabezpieczeń przekazanych danych osobowych Art. 46.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawowymi jest obligatoryjne w pozostałych przypadkach jest dobrowolne lecz może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.