Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Spotkanie informacyjno – warsztatowe dotyczące rozwoju potencjału sektora Ekonomii Społecznej

W dniu 28.01.2020 r. w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyło się I spotkanie informacyjno-warsztatowe dotyczące rozwoju potencjału sektora Ekonomii Społecznej, w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W spotkaniu udział wzięli: Pani Beata Juśkiewicz - doradca OWES, Pan Jan Marcyniuk - Prezes Spółdzielni Socjalnej Jan-Trans”, uczestnicy grupy remontowo-porządkowej oraz pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

Celem spotkania było tworzenie nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych jako szansy efektywnej reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Pan Jan Marcyniuk - Prezes Spółdzielni Socjalnej „Jan-Trans” przedstawił, czym zajmuje się jego spółdzielnia socjalna oraz zainteresował uczestników CIS podjęciem zatrudnienia  w spółdzielni. Pani Beata Juśkiewicz - doradca OWES podkreśliła, że praca w spółdzielni socjalnej jest szansą na usamodzielnienie się ekonomiczne. Pani Bożena Stasiuk – Dyrektor Centrum Integracji Społecznej zwróciła szczególną uwagę na wzmacnianie potencjału ekonomii społecznej poprzez współprace pomiędzy instytucjami.

Po przedstawieniu wyżej wymienionych zagadnień i omówieniu nowo utworzonej spółdzielni socjalnej, uczestnicy CIS zgłosili chęć przystąpienia do spółdzielni, co w przyszłości może skutkować podjęciem stałego zatrudnienia i usamodzielnieniem ekonomicznym.