Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Dobre Praktyki Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Dnia 11 października 2019 r. odbyła się konferencja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym z okazji 15-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym zorganizowana przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie przy współpracy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, reprezentowane przez Panią dyrektor Bożenę Stasiak, przedstawiło swoje Dobre Praktyki 13-letniego funkcjonowania.