Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Wizyta Studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Nieliszu

Dnia 24.09.2019r, w ramach wizyty studyjnej odwiedziliśmy Centrum Integracji Społecznej w Nieliszu. Mieliśmy okazję zapoznać się bliżej z programem reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie tamtejszego Centrum. Podczas spotkania zostało poruszonych wiele tematów bieżących o programie reintegracji w CIS, uczestnikach, kadrze, oraz zadaniach stojących przed CIS-ami.

W spotkaniu uczestniczyło 10 pracowników reprezentujących obie instytucje.