Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Nasze początki

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie rozpoczęło swoją działalność w drugiej połowie sierpnia 2006r.

Pierwsze dni to rekrutacja uczestników do programu z udziałem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz w Powiatowego Urzędu Pracy. W rekrutacji uczestniczył doradca zawodowy, psycholog oraz socjoterapeuta. Wybór odpowiednich osób nie zawsze był prosty. Na pierwsze rozmowy przyszło ponad 100 osób, każda z nich z bagażem przykrych doświadczeń życiowych i zawodowych. Wspólnymi siłami udało się nam wyłonić 50 osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w programu Centrum Integracji Społecznej.

20 września 2006 r. zostało zorganizowane pierwsze spotkanie organizacyjne przy udziale nowowybranej kadry. Pierwsze tygodnie naszej działalności związane były z organizacją pracy nowej instytucji oraz tworzeniem poszczególnych grup. Pierwszą siedzibą naszego Centrum była sala konferencyjna w MOPR, ponieważ lokal przy ul. Połanieckiej 10 przeznaczony na naszą działalność wymagał gruntownej modernizacji pomieszczeń.

Jako pierwsza zajęcia rozpoczła grupa remontowo - budowlana działająca pod kierunkiem instruktora zawodu Mariusza Kamińskiego. Beneficjenci z tej grupy od początku zajęli się przygotowaniem naszej nowej siedziby. Pozostała część kadry z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w działaniach na rzecz rozwoju Centrum. Mimo wielu trudności organizacyjno- formalnych udało się nam stworzyć zaplecze administracyjne oraz wyłonić pozostałe grupy: opiekuńczą, porządkową i kulinarną.

Grupa remontowa spisała się bardzo dzielnie, wiec w październiku 2006 r. przenieśliśmy się do nowej, nie do końca wyremontowanej siedziby CIS.
Warunki pracy były bardzo uciążliwe, dodatkowe kłopoty sprawiał brak mebli i sprzętów, ale byliśmy już w trakcie organizowania zakupów. Naszym biurem i salą dydaktyczną było zaadaptowane jedno pomieszczenie, w którym pracowała cała kadra. Mimo trudności pozostałe grupy rozpoczęły realizację programu.

Beneficjenci początkowo uczestniczyli w warsztatach motywacyjnych, teorii zawodu i odbywali praktyki w terenie. Prace remontowe posuwały się szybko i mogliśmy korzystać z kolejnych pomieszczeń. Z czasem nasza instytucja funkcjonowała coraz lepiej. Dzięki zakupionemu wyposażeniu i dobrej organizacji poprawiła się jakość naszej pracy.

Dodatkowo po perypetiach związanych z obsadzeniem stanowiska kierowniczego, w listopadzie 2006 r. zaczła nad nami czuwać Pani Kierownik Katarzyna Sokołowska. Od samego początku aktywnie uczestniczyła w kierowaniu naszą placówką. Nowe pomysły oraz metody pracy znacznie poprawiły organizację w Centrum. Bardzo dobra współpraca, atmosfera oraz wzajemne wsparcie wśród pracowników pozwoliło nie tylko na realizację założonego programu, ale również wpłynęło na integrację między beneficjentami.


Obecnie nasze Centrum prężnie się rozwija, staramy się podejmować nowe wyzwania mając na względzie dobro naszych beneficjentów.