Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Rozpoczęcie XIV edycji programu zatrudnienia socjalnego

Od września rozpoczęliśmy kolejną - już XIV edycję programu zatrudnienia socjalnego. 25 osób będzie realizować program reintegracji społecznej i zawodowej w czterech grupach: kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, remontowo-porządkowej, gospodarczo-porządkowej.