Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Zakończenie III edycji projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości"

W dniu 30.08.2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie III edycji projektu "CIS nowa szansa-nowe możliwości". Uczestnicy przez 12 miesięcy brali udział w zajęciach zorganizowanych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej w grupach zawodowych  o profilach: kucharz, opiekunka dziecięca i osób starszych, stylizacja (fryzjer, manikiurzysta, wizażysta), pracownik gospodarczy i konserwator terenów zielonych oraz malarz - tapeciarz.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia programu zatrudnienia socjalnego.

Wszystkim absolwentom życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!