Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Prace remontowe

W ramach praktyk zawodowych nasi uczestnicy wykonują prace remontowo - malarskie w  pomieszczeniach jednostek z terenu miasta Chełma.