Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Warsztaty umiejętności społecznych

Uczestnicy kolejnej edycji projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z każdej grupy zawodowej biorą udział w zajęciach warsztatowych dotyczących umiejętności społecznych. Zajęcia zaplanowane są w wymiarze 135 godzin. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach można doskonalić posiadane już umiejętności interpersonalne, poszerzyć repertuar zachowań wykorzystywanych w relacjach z innymi ludźmi co wpływa pozytywnie na jakość tych kontaktów. Uczestnictwo w tych zajęciach pobudza także potrzebę samorealizacji oraz rozwoju osobistego. Dokonuje się to poprzez uczestnictwo w zajęciach związanych między innymi z umiejętnościami komunikacyjnymi, asertywnością, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, poznawaniem samego siebie, rozpoznawaniem i kontrolą emocji czy radzeniem sobie ze stresem.