Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Warsztaty wiedzy o rynku pracy

W ramach porozumienia partnerskiego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie Filia w Chełmie zostały zorganizowane dla naszych uczestników warsztaty wiedzy o rynku pracy. Podczas spotkania pracownicy WUP przedstawili oferowane przez siebie usługi, zostało omówione zagadnienie EURES - sieć europejskich ofert pracy, agencji zatrudnienia oraz kompetencji miękkich.

Beneficjenci z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach.