Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Klub Integracji Społecznej z Zamościa z wizytą w CIS Chełm

W dniu 18.09.2018 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu, w ramach wizyty studyjnej mieli okazję gościć w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Uczestnicy KIS zapoznali się z działalnością Centrum, zasadami funkcjonowania placówki, spotkali się z kadrą i uczestnikami CIS. Mieli także możliwość udziału w warsztatach integracyjno - motywujących oraz zajęciach manualnych. Poczęstunek kawowy i obiad przygotowała grupa kucharz pod okiem instruktora reintegracji zawodowej. Wizyta zakończyła się wspólnym uczestnictwem w grze terenowej "Tajemnice Chełmskiej Górki".