Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Podpisywanie IPZS oraz szkolenie BHP

W dniu 30.08.2018r. miało miejsce podpisywanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz szkolenie BHP nowych uczestników projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości”.