Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

W dniu 28 sierpnia w Centrum Integracji Społecznej gościliśmy przedstawicieli Pomorskiego Konwentu CIS i KIS. Wizyta studyjna była zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach spotkań sieciujących dla pracowników jednostek zatrudnienia socjalnego.

Wizyta w naszym CIS była okazją do zapoznania się z działalnością placówki oraz służyła wymianie doświadczeń w organizacji i prowadzeniu zatrudnienia socjalnego. Goście wysłuchali prezentacji, uczestniczyli w warsztatach integracyjnych, a także mieli okazję obserwować zajęcia reintegracji zawodowej w pracowni fryzjerskiej i kulinarnej, a potem spróbować przygotowanych przez uczestniczki grupy kulinarnej smakołyków.

Druga część spotkania była poświęcona wymianie doświadczeń z działalności Pomorskiego Konwentu CIS i KIS i Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny, uczestniczyli w nim członkowie Rady Programowej Konwentu CIS KIS Lubelszczyzny.