Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Zakończenie programu zatrudnienia socjalnego dla czterech uczestniczek

Z końcem czerwca dwie uczestniczki grupy fryzjerskiej i dwie uczestniczki grupy kulinarno - porządkowej ukończyły program zatrudnienia socjalnego.

Naszym absolwentką życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!