Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
"Rodzina szczęśliwa i bezpieczna"

W dniu 15 czerwca 2018 roku w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie odbył się piknik dla rodzin pod hasłem "Rodzina szczęśliwa i bezpieczna" zorganizowany przez pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz pracowników socjalnych Działu Świadczeń Pomocy Środowiskowej. Piknik był adresowany do rodzin zastępczych, rodzin biologicznych objętych wsparciem MOPR oraz do uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, którzy przygotowali poczęstunek dla przybyłych. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani Katarzyna Sokołowska - Dyrektor CIS w Chełmie, Pani Małgorzata Szyszkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie, Pan Tadeusz Łańcucki - zastępca Dyrektora WORD w Chełmie, Pani Zofia Chmielowiec-Szost oraz Pani Agnieszka Michalska- przedstawiciele WSS UM Chełm, Pani Ewelina Żórawska - przedstawiciel Wydziału Oświaty UM Chełm, Pan Mieczysław Dudek - doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Pani Beata Sienkiewicz - kierownik GOPS w Wierzbicy.