Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Teoria zawodu w grupie opiekunek

W grupie opiekunek dziecięcych i osób starszych wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji projektu "CIS nowa szansa- nowe możliwości" rozpoczęły się zajęcia teoretyczne prowadzone przez instruktora grupy. Teoria zawodu realizowana jest w odrębnych blokach tematycznych dla opiekunek dziecięcych i osób starszych.Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 80 godz dla każdej z grup.Wiadomości teoretyczne stanowią niezbędne uzupełnienie umiejętności nabywanych podczas praktyk zawodowych.