Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Wizyta uczestnikow KIS Zamość w CIS Chełm

Z początkiem grudnia 2017 roku siedmioro uczestników grupy gospodarczej oraz trzech uczestników grupy malarz - tapeciarz rozpoczło kurs "obsługa wózków jezdniowych widłowych" obejmujący w pełnym zakresie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Dzięki uczestnictwu w kursie nasi beneficjenci mają szansę na podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, czym zwiększą swoje szanse na zatrudnienie.