Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Wizyta uczestników KIS Zamość w CIS Chełm

W dniu 19.09.2017 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Zamościu mieli okazję gościć w ramach wizyty studyjnej w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Uczestnicy KIS zapoznali się z zasadami funkcjonowania naszej placówki a także uczestniczyli w warsztatach motywacyjnych.