Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Szkolenie BHP dla nowych uczestników

W dniu 01.09.2017 r. wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni i zapoznani z przepisami BHP obowiązującymi w poszczególnych grupach zawodowych.