Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Podpisywanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego

W dniu 31.08.2017 r. 49 osób podpisało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Wszystkie osoby zostały objęte programem reintegracji społecznej i zawodowej na okres 12 miesięcy.