Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Egzaminy czeladnicze

Projekt: "CIS nowa szansa-nowe możliwości"

W dniu 29.08.2017 r. odbyły się egzaminy czeladnicze w grupach: stylizacji, kucharz, malarz - tapeciarz. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin pozytywnie i uzyskali tytuł czeladnika.