Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Egzaminy w grupach gospodarczej i opiekunek

W dniach 22 i 23 sierpnia w grupach: pracownik gospodarczy, konserwator terenów zielonych oraz opiekunek dziecięcych i osób starszych zostały przeprowadzone przez instruktorów tych grup egzaminy wewnętrzne. Wszyscy uczestnicy zdali pomyślnie i ukończyli edukację w wybranych zakresach tematycznych w obu grupach.

Gratulujemy!