Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Kolejna edycja zatrudnienia socjalnego

Dnia 01.07.2015 r. ruszya kolejna edycja programu reintegracji spoecznej i zawodowej w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego podpisay 34 osoby zakwalifikowane do czterech grup zawodowych: kulinarno-porzdkowej, opiekuczo-porzdkowej, porzdkowej, fryzjerskiej.