Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Targi pracy

W dniu 28.05.2013 r. na chemskim ?deptaku? odbyy si Targi Pracy ?Szansa na lepsze jutro? organizowane przez Powiatowy Urzd Pracy w Chemie. W targach pracy wzili udzia mieszkacy Chema, modzie, bezrobotni i poszukujcy pracy. Rwnie nasi uczestnicy skorzystali z tej aktywnej formy poszukiwania pracy. Targi Pracy prezentoway pracodawcw dziaajcych na lokalnym rynku pracy, a take promoway nowe cieki rozwoju zawodowego. Wystawcy przedstawili oferty pracy oraz szkole, kursw, oferty edukacyjne, propozycje zatrudnienia za granic. Duym zainteresowaniem cieszyo si rwnie nasze stanowisko promujce program reintegracji spoecznej i zawodowej.