Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Trwa rekrutacja do trzeciej edycji projektu "CIS nowa szansa-nowe możliwości"

 
Pracowity dzień w grupie stylizacji

 
Rekrutacja do trzeciej edycji programu w ramach projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości"

W sierpniu w Centrum Integracji Społecznej rozpocznie się rekrutacja do trzeciej edycji programu w ramach projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej…
 
Spotkanie informacyjno - promocyjne w CIS Chełm

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w dniu 05 lipca 2018 r. zorganizowali spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące ustalenia zasad wzajemnej współpracy. W spotkaniu wzięli udział: pracownicy CIS w Chełmie, I Zespół KSS Chełm, II Zespół KSS SR Chełm, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Zakład Karny w Chełmie, Komenda Miejska Policji w Chełmie, Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Spotkanie odbyło się w siedzibie CIS w Chełmie a poczęstunek przygotowała grupa kucharz pod okiem instruktora reintegracji zawodowej.

Dziękujemy za przybycie i liczymy na owocną współpracę.

Więcej…
 
Aktywna opieka nad dziećmi na placu zabaw w grupie opiekunek

Opiekunki z Centrum Integracji Społecznej dbają o bezpieczeństwo maluchów na placu zabaw w czasie praktyk zawodowych i aktywnie włączają się do gier i innych organizowanych form rekreacji. Należy pamiętać, że sprzęt i zabawki w ogrodzie przedszkolnym powinny być użytkowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ich przeznaczeniem (prawidłowy siad na huśtawkach, prawidłowe trzymanie uchwytów). Podczas pobytu dzieci na dworze furtki i bramy muszą być zamknięte.


 
Zakończenie programu zatrudnienia socjalnego dla czterech uczestniczek

Z końcem czerwca dwie uczestniczki grupy fryzjerskiej i dwie uczestniczki grupy kulinarno - porządkowej ukończyły program zatrudnienia socjalnego.

Naszym absolwentką życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!

 
Badania profilaktyczne

Dbając o własne zdrowie nasi uczestnicy po raz kolejny wzięli udział w badaniach profilaktycznych prowadzonych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Były to badania:

  • Profilaktyka raka piersi - nauka kobiet samobadania piersi
  • Profilaktyka chorób układu krążenia


 
Podziękowanie

 
"Rodzina szczęśliwa i bezpieczna"

W dniu 15 czerwca 2018 roku w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie odbył się piknik dla rodzin pod hasłem "Rodzina szczęśliwa i bezpieczna" zorganizowany przez pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz pracowników socjalnych Działu Świadczeń Pomocy Środowiskowej. Piknik był adresowany do rodzin zastępczych, rodzin biologicznych objętych wsparciem MOPR oraz do uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, którzy przygotowali poczęstunek dla przybyłych. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani Katarzyna Sokołowska - Dyrektor CIS w Chełmie, Pani Małgorzata Szyszkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie, Pan Tadeusz Łańcucki - zastępca Dyrektora WORD w Chełmie, Pani Zofia Chmielowiec-Szost oraz Pani Agnieszka Michalska- przedstawiciele WSS UM Chełm, Pani Ewelina Żórawska - przedstawiciel Wydziału Oświaty UM Chełm, Pan Mieczysław Dudek - doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Pani Beata Sienkiewicz - kierownik GOPS w Wierzbicy.

Więcej…
 
Spotkanie informacyjne z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowało w czerwcu spotkania dla uczestników z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Pani Bożena Dziewulska przedstawiła zasady zatrudnienia wspieranego oraz przybliżyła inne instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP. Kolejne spotkanie dotyczyło pozyskiwania dotacji z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym spółdzielni socjalnej.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 40