Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Wsparcie grupowe profilaktyka uzależnień

Uzależnienie zwykle oznacza nadmierną zależność organizmu od jakiejś substancji: alkoholu, nikotyny, kofeiny, narkotyku i inne. Uzależnienie definiowane szerzej, obejmuje przypadki, kiedy ludzie czują się zmuszeni do angażowania się w ryzykowne, "wymykające się spod kontroli" zachowania, takie jak hazard, pracoholizm czy inne.

Uzależnienie wprowadza człowieka w świat złudzeń, staje się formą ucieczki od rzeczywistości. Zakłóca ono procesy myślenia i modyfikuje stany emocjonalne.

Uzależnienie rozwija się niepostrzeżenie. Zaczyna się od niewinnych i sporadycznych działań, następnie podnosi się tolerancja na dane zachowanie i aby otrzymać ten sam satysfakcjonujący stan, trzeba wydać więcej pieniędzy, poświęcić więcej czasu, aby osiągnąć stan rauszu, komfortu.

Osoba uzależniająca się czuje silną potrzebę wykonywania danej czynności i związany z jej brakiem dyskomfort psychiczny. Dochodzi do tego, że jednostka uzależniona zaniedbuje swoje obowiązki.

Zajęcia z profilaktyki uzależnień mają na celu uświadomienie uczestnikom jak niebezpieczne jest używanie substancji uzależniających oraz wykonywanie czynności od których można się uzależnić oraz jakie mogą pojawić się z tego powodują konsekwencje.

Więcej…
 
Grupa stylizacji zajęcia z teorii zawodu

Grupa stylizacji, obecnie liczy 6 kobiet. Nabywają one umiejętności w zakresie fryzjerstwa, (pielęgnacja włosów, strzyżenie, farbowanie, uczesania od prostych do zaawansowanych fryzur), wizażu oraz stylizacji paznokci. Uczestniczki przygotowują się do egzaminu czeladniczego. Wiedzę zdobytą podczas zajęć z teorii zawodu wykorzystują podczas praktyk, zawodowych w prestiżowych salonach fryzjerskich jakim są Salon Fryzjerski Glamour, Doris, Fryzjer Męski, Salon Profesjonal, Punkt G.

 

Więcej…
 
Uczestnicy KIS Zamość z wizytą w CIS Chełm

W dniu 28.10.2016 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu, w ramach wizyty studyjnej mieli okazję gościć w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. W wizycie uczestniczyło 13 osób. Uczestnicy KIS zapoznali się z działalnością Centrum, zasadami funkcjonowania placówki, spotkali się z kadrą i uczestnikami CIS. Mieli także możliwość udziału w wybranych warsztatach w Centrum. Poczęstunek kawowy i obiad, pod okiem Pani instruktor reintegracji zawodowej przygotowała grupa kulinarna działająca przy CIS Chełm.

Więcej…
 

W Centrum Integracji Spoecznej w Chemie grupa gospodarcza uczestniczy w zajciach z teorii zawodu prowadzonych przez instruktora reintegracji zawodowej. Tematyka zaj dotyczy gwnie zasad profesjonalnego sprztania oraz pielgnacji i zakadania terenw zieleni z uwzgldnieniem podziau na dwie podgrupy, tj. pracownik gospodarczy i konserwator terenw zielonych.

Więcej…
 

W Centrum Integracji Spoecznej po raz pierwszy grupa opiekucza stanowi dwa odrbne bloki tematyczne:jest to opiekunka dziecica i opiekunka osoby starszej. Podzia ten umoliwia odpowiedni dobr kandydatw z uwzgldnieniem ich predyspozycji oraz dowiadczenia. Kada grupa skada si z piciu osb. Miejsca praktyk dostosowane s do wybranej grupy. Opiekunki dziecice odbywaj praktyki w Przedszkolu Miejskim Nr 5, Zespole Pomocy Psychologiczno ? Pedagogicznej Nr 1 oraz w Opiece Dziennej "Bajkowy Ogrd". Z kolei opiekunki osb starszych zdobywaj dowiadczenie w usugach opiekuczych Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie,Zakadzie Pielgnacyjno- Opiekuczym oraz w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych. Praktyki zawodowe odbywaj si cztery razy w tygodniu w wymiarze 900 godz. Natomiast zajcia teoretyczne prowadzone s raz w tygodniu w wymiarze 80 godz. dla kadej z grup.

Więcej…
 

Od 1 wrzenia siedmiu uczestnikw realizuje program reintegracji zawodowej, zdobywa potrzebn wiedz i umiejtnoci do wykonywania zawodu malarz-tapeciarz.

Pod kierownictwem dowiadczonego instruktora uczestnicy zdobywaj nowe umiejtnoci i wiedz z zakresu malowania i tapetowania oraz w ramach praktycznej nauki zawodu wykonuj remonty pomieszcze w siedzibach licznych placwek owiatowych
i samorzdowych. Kady uczestnik ma niezaleny dostp do stanowiska pracy
i samodzielnie wykonuje wszelkie zadania wynikajce z programu szkolenia.

Dotychczasowe prace remontowe polegay min. na przygotowaniu podoa cian i sufitw pod malowanie (usuwanie starych powok malarskich, gruntowanie, naprawa ubytkw
w tynku), malowaniu waciwym farbami emulsyjnymi i lateksowymi

Dymy do tego, aby w efekcie szkolenia uczestnik potrafi samodzielnie:

  • posugiwa si dokumentacj techniczn w zakresie robt w zawodzie malarz-tapeciarz

  • rozrnia i przygotowa podoa aby nadawao si pod przewidywan powok malarsk,

  • wykorzystywa na stanowisku pracy malarz-tapeciarz maszyny, urzdzenia i narzdzia odpowiednie do danych prac.

  • ocenia przydatno materiaw pod ktem ich wykorzystania w robotach malarsko-tapeciarskich.

  • wykonywa prace malarsko - tapeciarskie na poziomie przyuczenia do zawodu,

  • zachowywa w pracy zasady bhp.

Więcej…
 

Uczestnik projektu ?CIS nowa szansa ? nowe moliwoci? moe skorzysta z wielu form wsparcia w trakcie realizacji programu. Wanym elementem s tutaj zajcia warsztatowe. Warsztaty umiejtnoci spoecznych w zaplanowanym wymiarze 135 godz., s to zajcia grupowe, ktrych celem jest poprawa funkcjonowania uczestnikw w sytuacjach spoecznych oraz doskonalenie posiadanych ju umiejtnoci. Poszerzenie repertuaru zachowa spoecznych wpywa na jako kontaktw z innymi ludmi, umoliwia szybsz adaptacj do nowych warunkw oraz integracj, pobudza take potrzeb samorealizacji oraz rozwoju osobistego. Dokonuje si to poprzez uczestnictwo w zajciach zwizanych midzy innymi z umiejtnociami komunikacyjnymi, asertywnoci, rozwizywaniem sytuacji konfliktowych, poznawaniem samego siebie, rozpoznawaniem i kontrol emocji czy radzeniem sobie ze stresem.

Odpowiednio przekazana wiedza jest wietnym narzdziem do pracy nad sob, daje moliwo doskonalenia relacji midzyludzkich, w szczeglnoci relacji z bliskimi osobami. Dziki uczestnictwu w warsztatach osoby biorce w nich udzia dowiadczaj wsparcia w pokonywaniu trudnoci, maj take moliwo usyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Uczestnicy mog testowa nowe sposoby reagowania
w trudnych sytuacjach i korygowa swoje utrwalone style zachowania, ktre czsto mogy negatywnie wpywa na ich relacje z innymi.


Więcej…
 

Wrd wielu zaj, ktre uczestnicy realizuj w ramach projektu s rwnie warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsibiorczoci spoecznej prowadzone przez doradc zawodowego. Zajcia s realizowane w wymiarze 135 godzin w kadej z piciu grup.

Więcej…
 

Od wrzenia 40 osb realizuje program reintegracji spoecznej i zawodowej w ramach projektu ?CIS nowa szansa-nowe moliwoci? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego uczestnicy realizuj w piciu grupach zawodowych: gospodarczej, stylizacji (manikiurzysta-wizaysta-fryzjer), grupie o profilu kucharz, malarz-tapeciarz, opiekunek dziecicych i osb starszych. I edycja projektu bdzie trwaa 12 miesicy.

Więcej…
 

W ostatnim tygodniu sierpnia w Centrum Integracji Spoecznej trwaa rekrutacja do projektu ?CIS nowa szansa ? nowe moliwoci? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do uczestnictwa zakwalifikowano 40 osb do piciu grup zawodowych.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 29