Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Targi pracy

W dniu 24.06.2016 r. zostały zorganizowane na deptaku miejskim przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie Targi Pracy. Targi skierowane były nie tylko dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale również dla osób chcących zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Nasi uczestnicy również zainteresowani byli ofertami pracy, w tym z ofertami Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Chełmie, a także z ofertą edukacyjną, szkoleniową, z ofertami pracy przygotowanymi przez zaproszone instytucje oraz pracodawców.

Więcej…
 
GRUPA OPIEKUŃCZA

W Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje grupa opiekuńcza realizując program reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie opieki nad osobą zależną(starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi).

Współpracując z Działem Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie opiekunki Centrum Integracji Społecznej odbywają praktyki w środowiskach domowych osób starszych i niepełnosprawnych. Część grupy zdobywa doświadczenie pod nadzorem personelu medycznego, pomagając w opiece nad pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego SPWSS w Chełmie. Jednym z miejsc gdzie uczestnicy grupy opiekuńczej mogą służyć swoją pomocą, jest placówka pod nazwą Mieszkania Wieloprofilowe Chronione.Przebywają tam osoby starsze i wychowankowie domu dziecka. Współpracujemy również z Przedszkolami Miejskimi Nr 5 i Nr 3 oraz z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 a także z Opieką dzienną “Bajkowy Ogród” .W tych miejscach uczestnicy grupy opiekuńczej pomagają w opiece nad dziećmi i podopiecznymi placówki.Charakter pracy opiekunek w CIS jest bardzo zróżnicowany.Wymaga więc odpowiednich predyspozycji w pracy z osobami starszymi lub dziećmi.Szczególnie ważna jest chęć niesienia pomocy innym,komunikacja, organizacja pracy,własna inicjatywa oraz dobry kontakt z podopiecznym lub dzieckiem.

Praktyki zawodowe są uzupełniane przez instruktora wiedzą teoretyczną.Na zajęciach omawiane są zagadnienia z zakresu psychologii,pedagogiki,socjologii oraz wybrane zagadnienia medyczne, podstawy pielęgnacji a także aktywizacja podopiecznych. Ponadto w ramach zajęć z instrukorem organizowane są warsztaty z zakresu elementów terapii zajęciowej, podczas których wszelkie techniki manualne znajdują swoje zastosowanie w praktyce.Wszelkie wykonane prace są ozdobą naszej placówki a nabyte umiejętności z pewnością przydadzą się uczestnikom w pracy z dziećmi lub podopiecznymi.

Praca opiekunki stawia wiele wyzwań lecz zadowolenie podopiecznych oraz uśmiech dziecka są warte poświęcenia i stanowią najlepsze podziękowanie.

Więcej…
 
Dzień Rodziny 2016 r.

W dniu 17.06.2016 r. zorganizowaliśmy na terenie domu Dziennego Pobytu wspólnie z Zespołem do Spraw Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Dzień Rodziny dla dzieci naszych uczestników, rodzin objętych pomocą asystenta rodziny oraz seniorów Domu Dziennego Pobytu w Chełmie. Serdeczne życzenia złożył dzieciom Pan Waldemar Kozioł - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Piknik uświetniły występy zespołu tanecznego „Markus” ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Chełmie oraz pięknie śpiewający Kacper Gębala z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Chełmie. Wesoła atmosfera sprzyjała zabawom prowadzonym przez terapeutów zajęciowych z Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie. Ogromnym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa oraz malowanie buziek. Dzieci mogły również założyć kolorowe maski wykonane przez grupę opiekuńczą. Nasi uczestnicy z grupy remontowej obsługiwali grilla przygotowując pieczone kiełbaski. Słodką atrakcją była wata cukrowa. Ten pełen wrażeń dzień pozostanie nam na długo w pamięci.

Więcej…
 
Grupa kulinarno - porządkowa

W Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje grupa kulinarno – porządkowa, uczestnicy nabywają nowe umiejętności związane ze sporządzaniem potraw zgodnie z wymogami technologii żywienia i higieny. Uczestnicy grupy kulinarnej odbywają praktyki w różnych instytucjach współpracujących z Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, należą do nich między innymi: Przedszkole Miejskie nr 2, nr 10, nr 12, nr 14, Żłobek Miejski „Chełmskie Niedźwiadki”, Żłobek Miejski „Słoneczko”, Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Spółdzielnia Socjalna Proedus – Opieka Dzienna Bajkowy Ogród.

Zajęcia praktyczne odbywają się również w pracowni kulinarnej Centrum Integracji Społecznej, gdzie uczestnicy udoskonalają swoje umiejętności oraz uczą się sposobów dekorowania i podawania potraw.

Uczestniczki sprawdzają się w miejscu praktyk. Z dużym zaangażowaniem wykorzystują swoje umiejętności. Wielu pracodawców docenia ich sumienną pracę.

Więcej…
 
Dni Kultury Chrześcijańskiej - Spotkanie z Cezarym Pazurą

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej 2016 r. obchodzonych w naszym mieście uczestniczyliśmy w Przeglądzie Twórczości Filmowo-Teatralnej Wiktora Zborowskiego. Nasi uczestnicy byli również na spotkaniu „Aktorstwo i wiara” z Cezarym Pazurą w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Aktor z dużym humorem opowiadał o swojej drodze do aktorstwa, doświadczeniach związanych z rolami filmowymi.

 
Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer czas start...

Tytuł czeladnika uprawnia do wykonywania zawodu, jak również prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uzyskanego tytułu.

Warunki dopuszczania do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika może przystąpić osoba, która odbyła naukę zawodu u rzemieślnika lub spełnia inne warunki odnośnie długości stażu pracy, rodzaju i zakresu już posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej. I tak Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która:

  • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz ukończyła dokształcanie teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bądź

  • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę w zawodzie w systemie pozaszkolnym, bądź

  • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletni staż pracy w zawodzie, bądź

  • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w kierunku związanym z zawodem,

  • ma tytuł zawodowy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytułu zawodowego odbyła co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zamierza przystąpić do egzaminu

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.

Nasze uczestniczki zdały egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej z wynikiem bardzo dobrym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w dążeniu do doskonalenia zawodowego.

 
Dlaczego warto się szkolić w profesjonalnym sprzątaniu ?

Wiele osób uważa, że sprzątanie jest prostą czynnością. Przecież każdy sprząta mniej lub bardziej starannie w swoim domu i wie, do czego służy ściereczka, mop czy uniwersalny środek czyszczący. Jednakże sprzątanie profesjonalne obiektów większych od zwykłego mieszkania, eksploatowanych przez większą liczbę użytkowników, zdecydowanie różni się od sprzątania domowego. Wymaga ono od personelu odpowiedniej wiedzy na temat szerokiej gamy środków czystości i narzędzi pracy (a te różnią się od tych "do użytku domowego") oraz znajomości odpowiednich technik.

Jeszcze stosunkowo niedawno zawodowe sprzątanie było zajęciem wstydliwym. Dziś pracownicy usług porzadkowych są często zatrudniani na dobrych warunkach przez wyspecjalizowane firmy (zwłaszcza w większych miastach). Sprzątaczki, pracownicy usług porządkowych, pracownicy gospodarczy itp. cieszą się dziś w Polsce bardzo dużym wskaźnikiem zatrudnienia oraz liczbą ofert pracy na rynku.

Wraz ze wzrostem liczby takich pracowników i pojawieniem się w Polsce "firm sprzątających" zmieniło się także podejście Polaków do osób świadczących usługi porządkowe.

W ogólnopolskim rankingu oceniającym prestiż zawodów, przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej (Warszawa, listopad 2013 r.) zajęcie to znalazło się na 21 miejscu najbardziej poważanych profesji – niemal na równi z policjantem czy dziennikarzem, wyprzedzając np. księdza i burmistrza.

Więcej…
 
Elementy terapii zajęciowej

Efekty prac wykonywanych w ramach terapii zajęciowej w grupie opiekuńczej - decoupage na szkle.

 

 

Więcej…
 
Szkolenie 19.04.2016 roku: „Skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego”

W dniu 19.04.2016 roku w siedzibie CIS w Chełmie odbyło się szkolenie zorganizowane przez:

Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej we współpracy z: Lokalnym Punktem Informacyjnym w Chełmie Oddział Funduszy Europejskich Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z wiedzy ekspertów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, tworzenia oraz składania wniosków projektowych.

 

Więcej…
 
Warsztaty muzealne

W kwietniu nasi uczestnicy wzięli udział w wystawie „Świat toruńskiego piernika” prezentująca tradycje toruńskiego piernikarstwa, dawne rzemiosło, a także świat XIX wiecznego przemysłu i handlu oraz uczestniczyli w warsztatach wypieku pamiątkowych pierników w Muzeum Ziemi Chełmskiej.  Dominującym akcentem wystawy jest stylizowana drewniana koga – nawiązująca do żaglowców handlowych pływających po Morzu Bałtyckim i Północnym do XVI wieku. W jej wnętrze wpisane są m.in. aranżacje średniowiecznego kramu, sklepu z przełomu XIX i XX w. oraz XVI-wiecznej piekarni. Na warsztatach każdy uczestnik wypiekł pamiątkowy piernik z oryginalnego ciasta oraz spróbował słodkiego przysmaku.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 27