Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Dni Kultury Chrześcijańskiej - Spotkanie z Cezarym Pazurą

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej 2016 r. obchodzonych w naszym mieście uczestniczyliśmy w Przeglądzie Twórczości Filmowo-Teatralnej Wiktora Zborowskiego. Nasi uczestnicy byli również na spotkaniu „Aktorstwo i wiara” z Cezarym Pazurą w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Aktor z dużym humorem opowiadał o swojej drodze do aktorstwa, doświadczeniach związanych z rolami filmowymi.

 
Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer czas start...

Tytuł czeladnika uprawnia do wykonywania zawodu, jak również prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uzyskanego tytułu.

Warunki dopuszczania do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika może przystąpić osoba, która odbyła naukę zawodu u rzemieślnika lub spełnia inne warunki odnośnie długości stażu pracy, rodzaju i zakresu już posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej. I tak Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która:

  • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz ukończyła dokształcanie teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bądź

  • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę w zawodzie w systemie pozaszkolnym, bądź

  • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletni staż pracy w zawodzie, bądź

  • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w kierunku związanym z zawodem,

  • ma tytuł zawodowy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytułu zawodowego odbyła co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zamierza przystąpić do egzaminu

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.

Nasze uczestniczki zdały egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej z wynikiem bardzo dobrym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w dążeniu do doskonalenia zawodowego.

 
Dlaczego warto się szkolić w profesjonalnym sprzątaniu ?

Wiele osób uważa, że sprzątanie jest prostą czynnością. Przecież każdy sprząta mniej lub bardziej starannie w swoim domu i wie, do czego służy ściereczka, mop czy uniwersalny środek czyszczący. Jednakże sprzątanie profesjonalne obiektów większych od zwykłego mieszkania, eksploatowanych przez większą liczbę użytkowników, zdecydowanie różni się od sprzątania domowego. Wymaga ono od personelu odpowiedniej wiedzy na temat szerokiej gamy środków czystości i narzędzi pracy (a te różnią się od tych "do użytku domowego") oraz znajomości odpowiednich technik.

Jeszcze stosunkowo niedawno zawodowe sprzątanie było zajęciem wstydliwym. Dziś pracownicy usług porzadkowych są często zatrudniani na dobrych warunkach przez wyspecjalizowane firmy (zwłaszcza w większych miastach). Sprzątaczki, pracownicy usług porządkowych, pracownicy gospodarczy itp. cieszą się dziś w Polsce bardzo dużym wskaźnikiem zatrudnienia oraz liczbą ofert pracy na rynku.

Wraz ze wzrostem liczby takich pracowników i pojawieniem się w Polsce "firm sprzątających" zmieniło się także podejście Polaków do osób świadczących usługi porządkowe.

W ogólnopolskim rankingu oceniającym prestiż zawodów, przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej (Warszawa, listopad 2013 r.) zajęcie to znalazło się na 21 miejscu najbardziej poważanych profesji – niemal na równi z policjantem czy dziennikarzem, wyprzedzając np. księdza i burmistrza.

Więcej…
 
Elementy terapii zajęciowej

Efekty prac wykonywanych w ramach terapii zajęciowej w grupie opiekuńczej - decoupage na szkle.

 

 

Więcej…
 
Szkolenie 19.04.2016 roku: „Skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego”

W dniu 19.04.2016 roku w siedzibie CIS w Chełmie odbyło się szkolenie zorganizowane przez:

Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej we współpracy z: Lokalnym Punktem Informacyjnym w Chełmie Oddział Funduszy Europejskich Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z wiedzy ekspertów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, tworzenia oraz składania wniosków projektowych.

 

Więcej…
 
Warsztaty muzealne

W kwietniu nasi uczestnicy wzięli udział w wystawie „Świat toruńskiego piernika” prezentująca tradycje toruńskiego piernikarstwa, dawne rzemiosło, a także świat XIX wiecznego przemysłu i handlu oraz uczestniczyli w warsztatach wypieku pamiątkowych pierników w Muzeum Ziemi Chełmskiej.  Dominującym akcentem wystawy jest stylizowana drewniana koga – nawiązująca do żaglowców handlowych pływających po Morzu Bałtyckim i Północnym do XVI wieku. W jej wnętrze wpisane są m.in. aranżacje średniowiecznego kramu, sklepu z przełomu XIX i XX w. oraz XVI-wiecznej piekarni. Na warsztatach każdy uczestnik wypiekł pamiątkowy piernik z oryginalnego ciasta oraz spróbował słodkiego przysmaku.

 

Więcej…
 
Warsztaty motywacyjne – zajęcia w plenerze

Na początku kwietnia 2016 roku odbyły się zajęcia warsztatowe w plenerze. Grupa opiekuńczo -  porządkowa w ramach zajęć związanych z metodami radzenia sobie ze stresem, sposobów relaksacji wybrała się na długi spacer, podczas którego można było wymienić się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

 
Warsztaty muzealne

W kwietniu nasi uczestnicy wzięli udział w wystawie „Świat toruńskiego piernika” prezentująca tradycje toruńskiego piernikarstwa, dawne rzemiosło, a także świat XIX wiecznego przemysłu i handlu oraz uczestniczyli w warsztatach wypieku pamiątkowych pierników w Muzeum Ziemi Chełmskiej.  Dominującym akcentem wystawy jest stylizowana drewniana koga – nawiązująca do żaglowców handlowych pływających po Morzu Bałtyckim i Północnym do XVI wieku. W jej wnętrze wpisane są m.in. aranżacje średniowiecznego kramu, sklepu z przełomu XIX i XX w. oraz XVI-wiecznej piekarni. Na warsztatach każdy uczestnik wypiekł pamiątkowy piernik z oryginalnego ciasta oraz spróbował słodkiego przysmaku.

Więcej…
 
Wesołych Świąt!

 
Spotkanie Wielkanocne 2016 r.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych w Centrum Integracji Społecznej zorganizowaliśmy spotkanie dla uczestników i pracowników. W ramach konkursu na najpiękniejszą pisankę zaangażowaliśmy się w ozdabianie jaj (metoda skrobania). Wśród uczestników  komisja wyłoniła trzy najładniejsze pisanki. Ponadto mogliśmy degustować świąteczny barszczyk przygotowany przez grupę kulinarną. Spotkanie przebiegało w wiosennym nastroju i radosnej atmosferze.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 26