Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Podziękowanie za udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

 
Dni Kultury Chrześcijańskiej

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” uczestniczyliśmy w projekcji w Chełmskiej Bibliotece Publicznej najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego „Eter”.

Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem, rozmowa z twórcą była bardzo interesująca.

Więcej…
 
Podziękowanie za udział w akcji "CZYSTY CHEŁM"

 
Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w CIS
W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich dnia 10.05.2019 r. w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowano dzień otwarty pn. "CIS szansą na własny rozwój – edycja 2019". Była to okazja do zaprezentowania projektów zrealizowanych przez CIS ze środków Funduszy Europejskich w ciągu trzynastu lat działalności. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Pan Andrzej Kosiniec - Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Pani Monika Zaborek-Turewicz - Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich, Pani Małgorzata Wójcik – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Chełmie, dyrektorzy placówek, z którymi CIS współpracuje, lokalni przedsiębiorcy, osoby zainteresowane uczestnictwem, absolwenci. Nasza absolwentka Pani Katarzyna Misiurek opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z uczestnictwem w Centrum Integracji Społecznej. Zainteresowane osoby wzięły udział w warsztatach umiejętności społecznych, warsztatach aktywizacji zawodowej, zajęciach w pracowni kulinarnej i fryzjerskiej. W punkcie informacyjnym można było uzyskać informacje dotyczące realizowanego projektu, uczestnictwa w programie CIS, rekrutacji do kolejnej edycji zatrudnienia socjalnego oraz otrzymać materiały promocyjne EFS. Podczas spotkania nasi goście mogli degustować potrawy przygotowane przez grupę kucharz.

Dzień Otwarty w CIS spotkał się ze sporym zainteresowaniem.

Więcej…
 
Podziękowanie

 
Zakończenie programu zatrudnienia socjalnego

Z końcem kwietnia trzech uczestników grupy remontowo – porządkowej po osiemnastu miesiącach uczestnictwa ukończyło program zatrudnienia socjalnego.

Naszym absolwentom życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!

Więcej…
 
Grupa opiekunek dziecięcych i osób starszych - praktyki zawodowe

Grupa opiekunek dziecięcych i osób starszych odbywa praktyki w wielu chełmskich placówkach i z powodzeniem realizuje powierzone im zadania. Współpracujemy m.in.z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (Zespół Usług Opiekuńczych oraz Dzienny Dom Senior +), Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1, Przedszkolem Miejskim Nr 5, Żłobkiem Miejskim "Słoneczko" oraz "Chełmskie Niedźwiadki", Zakładem Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

 

Więcej…
 
Warsztaty umiejętności społecznych – o przejawach dojrzałości społecznej

W dniu 29.04.2019 roku w grupie gospodarczej  odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące kierowania własnym losem, umiejętnością współżycia z ludźmi. Uczestnicy wymieniali się własnymi spostrzeżeniami, wykonywali ćwiczenia w tym zakresie.


 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa

w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

Dni Otwarte w CIS – 10.05.2019 w godzinach od 9:00 – 14:00

Tytuł wydarzenia: „CIS szansą na własny rozwój-edycja 2019”

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 od przywitania gości i prezentacji realizowanego obecnie projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w prowadzonych przez Centrum warsztatach i zajęciach prowadzonych przez instruktorów reintegracji zawodowej, doradcę zawodowego, psychologa.


 
Spotkanie wielkanocne dla uczestników i pracowników CIS 2019 r.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku zorganizowaliśmy dla uczestników i pracowników CIS spotkanie wielkanocne. Połączyliśmy je z warsztatami zdobienia pisanek. Uczestnicy wzięli udział w konkursie na najładniejszą pisankę, którą samodzielnie wykonali. Wyłoniliśmy trzy najpiękniej oskrobane jajka. Spotkanie uświetnił występ naszej uczestniczki Diany Krystjańczuk, która zaprezentowała nam swój talent wokalny.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm,  Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich, Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich oraz Z-ca Dyrektora MOPR w Chełmie. Odwiedził nas również ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela.

Tradycyjnie podzieliliśmy się jajeczkiem oraz złożyliśmy życzenia świąteczne. Wspólnie spędzony czas upłynął nam w radosnej atmosferze.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 39