Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Zaproszenie do uczestnictwa w grupie gospodarczo-porządkowej

 
Zaproszenie do uczestnictwa w grupie remontowo-porządkowej

 
II spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju potencjału sektora Ekonomii Społecznej

W dniu 20.08.2019r. miało miejsce II spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju potencjału sektora Ekonomii Społecznej w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Celem spotkania było tworzenie nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych jako szansa efektywnej reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Andrzej Kosiniec – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Pani Joanna Lis – Radna Rady Miasta Chełm, Pani Anna Adwent Dyrektor  Stowarzyszenia MONAR - Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT, Pani Beta Juśkiewicz - Doradca Kluczowy w OWES, Pani Edyta Gajewska – Doradca przedsiębiorczości społecznej w OWES, Pani Beata Adamczyk Prezes Stowarzyszenia Tak Niewiele, Pan Daniel Dworczyński - Prezes Stowarzyszenia Lejdis & Dżentelmen Dzieciom, oraz pracownicy, uczestnicy i absolwenci CIS w Chełmie.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

1. Rola i zadania Centrum Integracji Społecznej w kontekście zatrudnienia w podmiotach ES (wystąpienie Pani Dyrektor Bożeny Stasiak).

2. Czym jest spółdzielnia socjalna i dlaczego warto ją tworzyć na gruncie lokalnym (wystąpienie Pani Beaty Juśkiewicz).

3. Rola Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnej (wystąpienie Pani Beaty Juśkiewicz).

4. Prezentacja planowanych do utworzenia spółdzielni socjalnych na terenie Miasta Chełm (wystąpienia Pani Beaty Adamczyk, Pana Daniela Dworczyńskiego).

Po przedstawieniu ww. zagadnień i omówieniu nowo tworzonych spółdzielni socjalnych na terenie miasta Chełm, uczestnicy i absolwenci CIS zgłosili chęć przystąpienia do spółdzielni, co w przyszłości może skutkować podjęciem stałego zatrudnienia i usamodzielnienia się ekonomicznego.

Więcej…
 
Praktyki zawodowe w grupie gospodarczej

Letni okres wakacyjny to czas gruntownych prac porządkowych i remontowych oraz intensywnych prac pielęgnacyjnych terenów zieleni w wielu placówkach i instytucjach. Mimo kończącej się już edycji uczestnicy grupy gospodarczej wspierają te działania z dużym zaangażowaniem.

Więcej…
 
Prace malarskie i tapeciarskie w grupie malarz-tapeciarz

W ramach projektu "CIS nowa szansa-nowe możliwości" grupa malarz-tapeciarz pod nadzorem instruktora reintegracji zawodowej wykonuje prace malarskie i tapeciarskie w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Chełm, Straży Miejskiej w Chełmie oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Więcej…
 
Rekrutacja do kolejnej edycji programu zatrudnienia socjalnego

Od 19 sierpnia 2019 r. Centrum Integracji Społecznej rozpocznie  rekrutację do kolejnej edycji programu zatrudnienia socjalnego.

Uczestnikami/uczestniczkami programu mogą być osoby pełnoletnie:

 • zamieszkałe na terenie Miasta Chełm,
 • długotrwale bezrobotne zarejestrowane minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • uzależnione od alkoholu,
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chore psychicznie,
 • osoby niepełnosprawne,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • po zwolnieniu z zakładu karnego,mające trudności w integracji ze środowiskiem.

Udział w zajęciach CIS na czas trwania edycji upoważnia do:

 • pobierania comiesięcznego świadczenia integracyjnego(w okresie próbnym - 50%, kolejne miesiące 100% zasiłku dla bezrobotnych);
 • bezpłatnego uczestnictwa w programie CIS a w tym:
- objęcia Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego,
- uczestnictwa w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej,
- uczestnictwa w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej w grupach: kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, fryzjersko-porządkowej, gospodarczo-porządkowej, remontowo-porządkowej.
- ubezpieczenia z tytułu NW,korzystania z indywidualnych porad specjalistów: psychologa, terapeuty uzależnień, socjoterapeuty, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych (ZUS),
- jednego bezpłatnego posiłku dziennie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie BIP CIS w zakładce "Do pobrania" lub w siedzibie CIS.
 
Wizyta w Muzeum Ziemi Chełmskiej

W dniu 08.08.2019 r. zwiedzaliśmy wraz z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem oglądali wystawy i zbiory muzealne, m.in. „Skarby przyrody”, „Powrót do przeszłości”, „Chełmska bezpieka i jej ofiary”, „Tradycje kolejowe Chełma”. Wyjście do muzeum zostało zorganizowane w ramach tzw. „wolnych czwartków”. Była to znakomita okazja do wspólnej integracji i zarazem przybliżenia się do regionalnej kultury i sztuki.

Więcej…
 
Edukacja zdrowotna – zajęcia plenerowe

W ramach zajęć z edukacji zdrowotnej realizowano tematy dotyczące stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Niestety, większość z nas zapomina, że tak zwany aktywny wypoczynek jest dla naszego organizmu korzystniejszy niż wypoczynek bierny. By o tym sobie przypomnieć wyruszyliśmy wspólnie z uczestniczkami do parku, gdzie skorzystaliśmy z urządzeń plenerowej siłowni.

Więcej…
 
Praktyki zawodowe w grupie malarz-tapeciarz

Zajęcia praktyczne w grupie malarz-tapeciarz w ramach projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości”

 
Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowało w czerwcu spotkania dla uczestników z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Pani Bożena Dziewulska przedstawiła zasady zatrudnienia wspieranego oraz przybliżyła inne instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP.

Kolejne spotkanie dotyczyło pozyskiwania dotacji z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym spółdzielni socjalnej.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 40