Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

?Dziewi miesicy dla przedsibiorczoci?

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamociu w partnerstwie z Centrum Integracji Spoecznej w Chemie realizuje:
- cykl integracyjno-szkoleniowy; zajcia integracyjne i aktywizacja w kierunku przedsibiorczoci spoecznej, po 22 dni zaj dla kadej grupy z Klubu Integracji Spoecznej Zamo (KIS) i Centrum Integracji Spoecznej Chem (CIS),
- funkcjonowanie Punktu doradztwa i informacji; informacja, doradztwo i konsultacje dla uczestnikw zadania w siedzibach realizatorw oraz komunikacja elektroniczna.
Dziaaniami objto 3 grupy docelowe uczestnikw- 14 osb z KIS Zamo, 12 osb
z CIS Chem i grup 8 spdzielcw socjalnych.

Więcej…
 

Uczestnicy projektu ?Nowa szansa? mieli okazj obejrzenia wystawy ?Z popiow Sobiboru? w Muzeum Ziemi Chemskiej . Wystawa ta przy wykorzystaniu rnorodnych rodkw narracji pokazuje drog, jak ydzi przeszli w latach niemieckiej okupacji. Ekspozycja skada si z okoo 100 paneli skomponowanych z fotografii i dokumentw historycznych oraz kilku towarzyszcych im instalacji plastycznych.

Zwiedzajcy przemierzali swoisty labirynt, poznawali fragmenty historii obozu zagady w Sobiborze i losy ludzi, ktrzy tam trafili. Wystawa ta wzbudzia wiele emocji, nasi uczestnicy byli pod duym wraeniem tej ekspozycji.

Więcej…
 
Grupa fryzjerska

W Centrum Integracji Spoecznej zostaa utworzona nowa grupa. Od 10 stycznia 2011r. siedem kobiet przyucza si do zawodu fryzjera. Instruktor prowadzi z uczestniczkami zajcia teoretyczne. W pracowni fryzjerskiej powstaej w Centrum odbywaj si take warsztaty praktycznej nauki zawodu.

Więcej…
 

Dnia 03.01.2011 r. rozpocza si kolejna edycja programu reintegracji spoecznej i zawodowej w ramach projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego podpisao 30 osb w czterech grupach zawodowych: porzdkowej, kulinarno-porzdkowej, opiekuczo-porzdkowej, remontowo-porzdkowej. Pierwsza edycja projektu ?Nowa szansa? zakoczy si 31.10.211 r.

Więcej…
 
W dniu 1 grudnia 2010 roku odbyo si oficjalne zakoczenie IV edycji programu reintegracji spoecznej i zawodowej w CIS w Chemie, trwajcego od 1 lutego do 30 listopada 2010 roku. Absolwenci otrzymali zawiadczenie kocowe, potwierdzajce nabycie dodatkowych umiejtnoci zawodowych oraz spoecznych. Podczas spotkania degustowano potrawy przygotowane przez grup kulinarno ? porzdkow. Uroczysto przebiegaa w sympatycznej atmosferze.

Więcej…
 

W dniu 25 listopada 2010 roku w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie zorganizowano spotkanie przedstawicieli Orodkw Pomocy Spoecznej i Powiatowego Urzdu Pracy w Chemie. Spotkanie suyo wymianie dotychczasowych dowiadcze w stosowaniu Aktywnych Form Pomocy w pracy z osobami zagroonymi wykluczeniem spoecznym. Szczeglny akcent pooono na konieczno wsppracy Orodkw Pomocy Spoecznej z Powiatowym Urzdem Pracy oraz podmiotami ekonomii spoecznej.

Więcej…
 

W dniu 24 listopada 2010r. w Paacu Prezydenckim odbya si uroczysto z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W spotkaniu uczestniczya Pani dr Lucyna Kozaczuk ? Dyrektor MOPR w Chemie oraz Pani Katarzyna Sokoowska ? Kierownik Centrum Integracji Spoecznej w Chemie.

Prezydent RP Bronisaw Komorowski podczas uroczystoci wrczy ordery I odznaczenia osobom pracujcym na rzecz potrzebujcych pomocy, za osignicia w pracy zawodowej I spoecznej.

Więcej…
 
Konferencja "Nowa szansa"
Dnia 05.11.2010 r. w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie odbya si konferencja promujca ide zatrudnienia socjalnego pt.: "Zatrudnienie socjalne szans na lepsze jutro" zwizana z obchodami Europejskiego Roku Walki z Ubstwem i Wykluczeniem Spoecznym. Konferencja rozpocza realizacj projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Konferencja bya poczona z dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Więcej…
 
W zwizku z rozpoczciem realizacji projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego dnia 5 listopada 2010 roku odbdzie si w siedzibie Centrum Integracji Spoecznej konferencja pt. ?Zatrudnienie socjalne szans na lepsze jutro?. Konferencja bdzie poczona z dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
Więcej…
 
Projekt ?Nowa szansa?
W padzierniku 2010 roku Centrum Integracji Spoecznej w Chemie rozpoczo realizacj projektu ?Nowa szansa? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego , ktry trwa bdzie do 30 wrzenia 2012 roku. Projekt przewiduje dwie edycje programu reintegracji spoecznej i zawodowej. Rekrutacja do pierwszej edycji projektu odbywa si bdzie w listopadzie i grudniu 2010 roku. Do programu przyjmowane bd osoby zameldowane na terenie miasta Chem, zarejestrowane w PUP, w szczeglnoci: osoby dugotrwale bezrobotne, uzalenione od alkoholu poddajce si procesowi leczenia lub po jego ukoczeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakadu karnego, nieaktywne zawodowo z tytuu opieki nad dziemi lub innymi osobami zalenymi oraz osoby po 45 roku ycia. 
«pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia»

Strona 28 z 31