Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Aktywne Formy Pomocy – wspólpraca OPS i PUP

W dniu 25 listopada 2010 roku w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowano spotkanie przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Spotkanie służyło wymianie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu Aktywnych Form Pomocy w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Szczególny akcent położono na konieczność współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy oraz podmiotami ekonomii społecznej.

 

Więcej…
 
Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

W dniu 24 listopada 2010r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W spotkaniu uczestniczyła Pani dr Lucyna Kozaczuk – Dyrektor MOPR w Chełmie oraz Pani Katarzyna Sokołowska – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas uroczystości wręczył ordery I odznaczenia osobom pracującym na rzecz potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej I społecznej.

 

Więcej…
 
Konferencja "Nowa szansa"
Dnia 05.11.2010 r. w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyła się konferencja promująca ideę zatrudnienia socjalnego pt.: "Zatrudnienie socjalne szansą na lepsze jutro" związana z obchodami Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Konferencja rozpoczęła realizację projektu „Nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja była połączona z dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

 

Więcej…
 
Konferencja promująca ideę zatrudnienia socjalnego
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 5 listopada 2010 roku odbędzie się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej konferencja pt. „Zatrudnienie socjalne szansą na lepsze jutro”. Konferencja będzie połączona z dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
Więcej…
 
Projekt „Nowa szansa”
W październiku 2010 roku Centrum Integracji Społecznej w Chełmie rozpoczęło realizację projektu „Nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , który trwać będzie do 30 września 2012 roku. Projekt przewiduje dwie edycje programu reintegracji społecznej i zawodowej. Rekrutacja do pierwszej edycji projektu odbywać się będzie w listopadzie i grudniu 2010 roku. Do programu przyjmowane będą osoby zameldowane na terenie miasta Chełm, zarejestrowane w PUP, w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakładu karnego, nieaktywne zawodowo z tytułu opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz osoby po 45 roku życia. 
Program Aktywności Lokalnej
Centrum Integracji Społecznej w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, przygotowało cykl kursów dla 40 osób. W czerwcu, lipcu i sierpniu uczestniczki brały udział w zajęciach dotyczących kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, rozwijały umiejętności wychowawcze podczas zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, w trakcie szkolenia z „Planowania rozwoju zawodowego” poznawały między innymi zasady aktywnego poszukiwania pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne. Każda uczestniczka skorzystała również z konsultacji indywidualnych z psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz doradcą zawodowym.
Więcej…
 
Wycieczka turystyczno - krajoznawcza
W dniu 23.07.2010r. zorganizowaliśmy wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla naszych uczestników do Kazimierza oraz Nałęczowa. Podczas wycieczki w Kazimierzu zwiedzaliśmy i podziwialiśmy Rynek, Górę Trzech Krzyży; beneficjenci płynęli statkiem po Wiśle. W Nałęczowie zwiedzaliśmy kaplicę św. Karola Boromeusza, park zdrojowy. W pijalni degustowaliśmy różne rodzaje wód mineralnych. Wszyscy uczestnicy pomimo dużego upału byli pełni pozytywnych wrażeń po udanej wycieczce.

Więcej…
 
Dzień Muzeów 2010
Jak co roku nasi uczestnicy wzieli udział 18 maja 2010 r. w festynie na dziedzińcu muzealnym przy ul. Lubelskiej 56A z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów.
Muzeum zaproponowało szeroką gamę propozycji i imprez dla wszystkich zainteresowanych, m. in. pokaz haftu krzyżykowego, wykonywania mereżki, prac rzexbiarskich. Mozna było również obejrzeć wystawy Chełmskiego Muzeum.
Beneficjenci dowiedzieli się jak w łatwy sposób wykonać piękne kwiaty z papieru, bizuterię z modeliny. Ciekawym punktem festynu był pokaz walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Grodów Czerwieńskich oraz pokaz tańców historycznych.

 

Więcej…
 
Targi pracy 2010
Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zawsze aktywnie biorą udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. Tak było i tym razem. Dnia 18.05.2010 r. nasi beneficjenci zapoznali się z aktualnymi ofertami zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granicą. Oprócz PUP w Chełmie swoje oferty proponowali: Agencja Zatrudnienia Prestige, Agencja Zatrudnienia Centrum Eurokontakt oraz Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

 

Więcej…
 
Spotkanie wielkanocne 2010

Dnia 30.03.2010 r. zorganizowaliśmy spotkanie wielkanocne, na którym składaliśmy sobie życzenia. W miłej atmosferze delektowaliśmy się wielkanocnymi potrawami przygotowanymi przez grupę kulinarno-porządkową. To nasze pierwsze wspólne spotkanie zintegrowało wszystkich uczestników.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia21222324252627następnaostatnia»

Strona 25 z 27