Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

Muhammad Yunus jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla (2006 rok), twrc i promotorem koncepcji mikrokredytu, nazywany jest te Bankierem Ubogich. Kierujc si przekonaniem, i prawo do kredytu stanowi jedno z podstawowych praw czowieka, w 1983 roku zaoy w Bangladeszu Grameen Bank. Jego celem byo zapewnienie ludziom yjcym w chronicznym ubstwie szansy na popraw bytu dziki dostpowi do skromnych poyczek i przyswojeniu sobie podstawowych zasad ekonomii w celu podjcia dziaalnoci gospodarczej.

Więcej…
 

W dniu 02.01.2012 r. grupa fryzjerska rozpocza zajcia w ramach projektu ?Nowa szansa?. Siedem osb przez osiem miesicy bdzie przygotowywao si do zawodu fryzjera. Oprcz zaj z teorii zawodu i praktyk w zakadach fryzjerskich uczestnicy skorzystaj rwnie z zaj w ramach reintegracji spoecznej ? warsztatw motywacyjnych, warsztatw z doradztwa zawodowego, zaj psychoedukacyjnych dla rodzicw, edukacji oglnej i ekologicznej oraz alternatywnych form spdzania czasu wolnego.

Więcej…
 
W dniu 30.12.2011r. zakoczya program reintegracji spoecznej i zawodowej grupa fryzjerska. Zawiadczenie ukoczenia programu otrzymao sze kobiet. Panie przez 11 miesicy nabyway wiedz teoretyczn i praktyczn w profesjonalnie wyposaonej pracowni w Centrum Integracji Spoecznej oraz w zakadach fryzjerskich zlokalizowanych na terenie Chema. W ramach reintegracji spoecznej beneficjentki uczestniczyy w warsztatach edukacyjno ? motywacyjnych, zajciach z psychologiem oraz z zakresu przedsibiorczoci.

Więcej…
 

W dniu 13.12.2011 r. gocili u nas uczestnicy projektu systemowego z Lubartowa, realizowanego przez Lubelsk Fundacj Rozwoju.Podczas spotkania zaprezentowalimy funkcjonowanie naszej instytucji, Pani Anna Szczawiska przedstawia dziaano Spdzilni Socjalnej ?Tcza?. Krtkie warsztaty z uczestnikami poprowadzia Pani Monika Rycka-Grska na zlecenie Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

Więcej…
 

Dnia 08.12.2011 r. uczestniczki i uczestnicy II edycji projektu ?Nowa szansa? udali si do Lublina , by obejrze film ?Bitwa warszawska? w kinie 3D. Mogli rwnie zje wsplnie smaczny obiad. Wraenia z wyjazdu byy bardzo mie.

Więcej…
 

W dniu 30.11.2011 r. odbyo si uroczyste zakoczenie projektu systemowego ?Razem wrd Ludzi? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Beneficjenci przez 6 miesicy uczestniczyli w rnorakich zajciach zorganizowanych w ramach reintegracji spoecznej i odbywali praktyki w celu zdobycia nowego dowiadczenia zawodowego. W czci oficjalnej na pocztek gos zabraa Pani Katarzyna Sokoowska ? dyrektor CIS, nastpnie zostaa przedstawiona prezentacja podsumowujca projekt. Instruktorzy reintegracji zawodowej wrczyli dyplomy uczestnikom miesica padziernika w poszczeglnych grupach. Na koniec wszyscy uczestnicy (29 osb) otrzymali zawiadczenia ukoczenia programu i zostali zaproszeni na poczstunek przygotowany przez beneficjentki grupy kulinarnej II edycji projektu ?Nowa Szansa?.

Więcej…
 

Dnia 24.11.2011 r. gocilimy Kluby Integracji Spoecznej dziaajce przy Stowarzyszeniu ?Nowa Szansa? w Zamociu oraz Stowarzyszeniu ?Stella? w Dubience. W trakcie spotkania zaprezentowalimy dziaania naszej instytucji, prezes Spdzielni Socjalnej ?Tcza? przedstawia funkcjonowanie spdzielni, wymienilimy si dowiadczeniami. Wizyta zakoczya si poczstunkiem przygotowanym przez grup kulinarno-porzdkow.

Więcej…
 

Dnia 23.11.2011 r. nasi uczestnicy mieli okazj obejrzenia wystaw w Muzeum Ziemi Chemskiej. Duym zainteresowaniem cieszya si wystawa sztuki wspczesnej Galerii 72. Niezapomniane wraenie zrobia na uczestnikach wystawa fotografii Foto Klubu Ziemi Chemskiej.

Więcej…
 

Rozpocza si II edycja projektu ?Nowa szansa?. 02 listopada 2011 r. 30 osb rozpoczo uczestnictwo w programie reintegracji spoecznej i zawodowej podpisujc Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Program ten bdzie realizowany do 31.08.2012 r.

Więcej…
 

W dniu 31.10.2011 roku zakoczylimy I edycj programu zatrudnienia socjalnego projektu ?Nowa szansa?, ktra trwaa 10 miesicy. W trakcie tego spotkania przedstawiono prezentacj podsumowujc I edycj projektu. Zawiadczenia ukoczenia programu otrzymao 28 osb. Po czci oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczstunek przygotowany przez Spdzielni Socjaln ?Tcza? oraz grup kulinarno-porzdkow. Projekt ?Nowa szansa? oferowa rozwijanie swoich rnych umiejtnoci, aktywizacj w wielu sferach ycia. Zdecydowana wikszo uczestnikw skorzystaa z tej szansy.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia»

Strona 25 z 31