Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

Informujemy, e Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: ?Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chemsko ? zamojskim?, ktry umoliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywnoci zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chemsko-zamojskiego (tj. powiatw: bigorajskiego, chemskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chem, M. Zamo, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie rodkw finansowych na zaoenie lub zatrudnienie w spdzielni socjalnej.

CEL GWNY PROJEKTU:

Więcej…
 

Od 1 kwietnia 2014 r. Centrum Integracji Spoecznej rozpocz realizacj projektu ?CIS szans na zmiany!? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. W kwietniu prowadzona jest rekrutacja do projektu. Uczestnikami projektu mog by osoby wskazane w art.7 Ustawy z dn.12.03.2004 o pomocy spoecznej oraz art.1 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, m.in.: osoby dugotrwale bezrobotne, uzalenione od alkoholu po zakoczeniu psychoterapii w zakadzie lecznictwa odwykowego, bezdomne, po zwolnieniu z zakadu karnego. Osoby te musz by zameldowane/zamieszkae na terenie miasta Chem.

Formularz zgoszeniowy do pobrania.

 

W ostatnim tygodniu karnawau zorganizowalimy spotkanie integracyjne dla naszych uczestnikw. Wsplnie bawilimy si przy kalamburach, rozpoznawalimy siebie na zdjciach z dziecistwa, czytalimy artobliwe horoskopy, aktywnie uczestniczylimy w proponowanych zabawach. Degustowalimy rwnie sodkie przysmaki przygotowane przez grup kulinarno-porzdkow.

Więcej…
 

Informujemy, e Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: ?Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chemsko ? zamojskim?, ktry umoliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywnoci zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chemsko-zamojskiego (tj. powiatw: bigorajskiego, chemskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chem, M. Zamo, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie rodkw finansowych na zaoenie lub zatrudnienie w spdzielni socjalnej.

Więcej…
 
PODATNIKU

Wysanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem zoenia zeznania rocznego.

Moesz to zrobi bez wychodzenia z domu lub z najwygodniejszego dla Ciebie miejscaz wykorzystaniem aplikacji i narzdzi udostpnionych na stronie:

www.e-deklaracje.gov.pl


Kady, kto wypeniajc PIT ma problemyi wtpliwoci, moe je rozwia z pomoc informacji zawartych na stronie:

www.szybkipit.pl.

Ma ona do zaoferowania kalkulatory, wszystkie potrzebne formularze i broszury, a co najwaniejsze pozwala ona na kontakt z ekspertami podatkowymi, ktrym mona zada bezporednio pytanie przez aplikacj pytaniow.

 
Nowa edycja

Dnia 02.01.2014 r. ruszya kolejna edycja programu reintegracji spoecznej i zawodowej w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego podpisao 30 osb zakwalifikowanych do piciu grup zawodowych: kulinarno-porzdkowej, opiekuczo-porzdkowej, porzdkowej, fryzjerskiej, remontowo-porzdkowej.

Więcej…
 

W dniu 12.12.2013 r. odbyo si Spotkanie ?X lat Partnerstwa Ziemi Chemskiej? podsumowujce partnersk dziaalno. W trakcie uroczystoci przedstawiono rys historyczny ZIR, wykad na temat nowych perspektyw finansowania w okresie 2014 ? 2020 wygosi Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszaek Wojewdztwa Lubelskiego.

Centrum Integracji Spoecznej w Chemie otrzymao z rk Pani Jolanty Krop Przewodniczcej Rady Partnerstwa ?ZIR? dyplom uznania za szczeglne zaangaowanie i wkad pracy na rzecz rozwoju lokalnego. W trakcie spotkania bya rwnie wystawa prezentujca dziaalno partnerw ?ZIR?.

Więcej…
 

Dnia 06.12.2013 r. odbyo si uroczyste zakoczenie kolejnej edycji zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie. Uczestnicy przez 11 miesicy brali udzia w zajciach zorganizowanych w ramach reintegracji spoecznej i zawodowej w piciu grupach zawodowych: kulinarno-porzdkowej, opiekuczo-porzdkowej, remontowo-porzdkowej, porzdkowej i fryzjerskiej. Trzydzieci osb otrzymao zawiadczenia ukoczenia programu zatrudnienia socjalnego.

Więcej…
 
Egzamin czeladniczy

Pi uczestniczek pod kierunkiem instruktora zawodu Pani Agnieszki Habiedy przez jedenacie miesicy przygotowywao si do egzaminu czeladniczego, ktry odby si dnia 25.11.2013 roku przed komisj Lubelskiej Izby Rzemielniczej. Egzamin obejmowa cz teoretyczn (pisemna i ustna) z zakresu rachunkowoci zawodowej, przepisw prawa pracy, prawa gospodarczego, technologii, maszynoznawstwa, materiaoznawstwa, podstaw psychologii i pedagogiki oraz etapu praktycznego ? samodzielne wykonanie zada sprawdzajcych umiejtnoci praktyczne. Wszystkie uczestniczki uzyskay tytu czeladnika w zawodzie fryzjer.

Więcej…
 
KONWENT CIS KIS

W dniach 17-18 padziernika w Biaobrzegach odbyo si III posiedzenie Konwentu Centrw i Klubw Integracji Spoecznej poczone z obchodami 10-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Organizatorem III Zjazdu byo: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin (powiat chemski), Rada Programowa Konwentu CIS/KIS, Instytut Rozwoju Sub Spoecznych w Warszawie.


Więcej…
 
«pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia»

Strona 22 z 33