Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Od 07.01.2013 r. trwa kolejna edycja zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy realizuj program w ramach piciu grup zawodowych: fryzjerskiej, opiekuczo-porzdkowej, kulinarno-porzdkowej, porzdkowej oraz remontowo-porzdkowej. Oprcz teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oferujemy kademu uczestnikowi wsparcie w formie warsztatw motywacyjnych, warsztatw z doradztwa zawodowego, psychoedukacji rodzinnej, edukacji oglnej i ekologicznej. W Centrum osoby mog rwnie skorzysta z porad terapeuty uzalenie. Duym zainteresowaniem ciesz si zajcia integracyjno- manualne oraz podstawy obsugi komputera.

Więcej…
 
Dnia 07.01.2013 r. rozpocza si VII edycja programu reintegracji spoecznej i zawodowej w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie. 36 osb bezrobotnych z terenu miasta Chema podpisao Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Nowi uczestnicy bd przez sze kolejnych miesicy nabywali umiejtnoci zawodowe w piciu grupach: fryzjerskiej, porzdkowej, remontowo?porzdkowej, opiekuczo?porzdkowej i kulinarno-porzdkowej.
Więcej…
 
W dniu 10.12.2012 r. odbyo si uroczyste zakoczenie edycji w ramach projektu systemowego ?Razem wrd Ludzi? wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Beneficjenci przez 6 miesicy uczestniczyli w zajciach zorganizowanych w ramach reintegracji spoecznej i zawodowej. Sze osb ? uczestnikw grupy fryzjerskiej zdao egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer. Czterdzieci osb otrzymao zawiadczenia ukoczenia programu zatrudnienia socjalnego.

Więcej…
 
Wizyta studyjna 27.11.2012 r.
Dnia 27.11.2012 r. gocilimy uczestnikw projektw systemowych, podopiecznych oraz pracownikw MOPS-w, OPS-w, PCPR-w z Sokoowa. Na pocztku naszego spotkania przedstawilimy dziaania naszej instytucji. Kolejnym punktem wizyty byo uczestnictwo w zajciach: warsztatach motywacyjnych, warsztatach z doradztwa zawodowego, warsztacie kulinarnym oraz fryzjerskim. Grupa kulinarna przygotowaa obiad dla naszych goci. Atrakcj tego spotkania byo rwnie zwiedzanie Chemskich Podziemi Kredowych.

Więcej…
 
Wizyta studyjna 21.11.2012 r.
Dnia 21.11.2012 r. gocilimy Klub Integracji Spoecznej dziaajcy przy Stowarzyszeniu ?Nowa Szansa? w Zamociu. W trakcie spotkania zaprezentowalimy dziaania naszej instytucji, wymienilimy si dowiadczeniami, gocie mogli obejrze nasz siedzib. Dodatkow atrakcj bya moliwo uczestniczenia w pokazowych zajciach z warsztatw motywacyjnych. Wizyta zakoczya si poczstunkiem przygotowanym przez grup kulinarno - porzdkow CISu.

Więcej…
 
Targi Pracy
W dniu 24.10.2012 r. Centrum Edukacji i Pracy Modziey OHP w Chemie zorganizowao w Zespole Szk Gastronomicznych i Hotelarskich Targi Pracy. W targach pracy udzia wzia modzie, bezrobotni i poszukujcy pracy. Rwnie nasi uczestnicy skorzystali z tej aktywnej formy poszukiwania pracy. Wystawcy przedstawili oferty pracy oraz szkole, kursw, oferty edukacyjne, propozycje zatrudnienia za granic. Wrd wystawcw byo rwnie nasze Centrum promujce program reintegracji spoecznej i zawodowej.

Więcej…
 

W dniu 26.09 2012 roku zostaa zorganizowana wystawa plenerowa prezentujca osignicia Podmiotw Ekonomii Spoecznej (PES) dziaajcych na terenie miasta Chem, powiatu chemskiego, wodawskiego oraz krasnostawskiego. W godzinach 12.00 ? 16.00 na chemskim deptaku zainteresowani mogli zapozna si z funkcjonowaniem rnego typu placwek. Centrum Integracji Spoecznej rwnie promowao swoj dziaalno.

Więcej…
 
26 wrzenia 2012 roku w Lublinie podczas Konwentu NGOzwycizcy konkursu ?Inicjatywa Spoeczna 2012? odebrali nagrody. Laureatem w kategorii ?Podmiot ekonomii spoecznej roku? zostao Centrum Integracji Spoecznej w Chemie, w imieniu ktrego dyplom i statuetk odebraa Pani Katarzyna Sokoowska ? Dyrektor Centrum. Konkurs zosta zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebujcym ?AGAPE? w Lubliniepod patronatem Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w ramach projektu ?Inkubatory rozwoju spoecznego na Lubelszczynie?. Celem konkursu byo wyrnienie oraz wspieranie aktywnoci organizacji, instytucji i osb dziaajcych w sektorze ekonomii spoecznej z wojewdztwa lubelskiego, ktre przyczyniaj si do rozwizywania problemw spoecznych i budowania potencjau spoecznoci lokalnej.

Wyrnienia zostay przyznane w 5 kategoriach:

a) Podmiot Ekonomii Spoecznej Roku

b) Inicjatywa Spoeczna Roku

c) Prekursor/Prekursorka Roku

d) Przyjaciel/Przyjacika Ekonomii Spoecznej Roku

e) Animator/Animatorka Ekonomii Spoecznej Roku

Więcej…
 
W dniu 31.08.2012 roku zakoczylimy II edycj programu zatrudnienia socjalnego projektu ?Nowa szansa?, ktra trwaa 10 miesicy. W Centrum Integracji spoecznej odbya si konferencja podsumowujca projekt. Zaproszonych goci oraz uczestnikw I i II edycji projektu powitaa Pani Katarzyna Sokoowska - Dyrektor Centrum Integracji Spoecznej w Chemie. Na spotkaniu gocilimy Pana Stanisawa Mocickiego ? Prezydenta Miasta Chem, Pani Jolant Gierasimiuk ? Dyrektor Wydziau Spraw Spoecznych Urzdu Miasta.W trakcie konferencji przedstawiono prezentacj podsumowujc dwie edycje projektu. Pani dr Lucyna Kozaczuk - Dyrektor Miejskiego Orodka Rodziny w Chemie, przedstawia zagadnienie wsppracy MOPR i CIS w realizacji zada pomocy i integracji spoecznej. Pani Jolant Krop - Kierownik Dziau Instrumentw Rynku Pracy Powiatowego Urzdu Pracy w Chemie, omwia kwesti zatrudnienie wspieranego i innych instrumentw rynku pracy. Kolejny prelegent Pan Andrzej Trzeciecki z Instytutu Rozwoju Sub Spoecznych w Warszawie, przedstawi perespektywy po Centrum Integracji Spoecznej. Zawiadczenia ukoczenia II edycji programu otrzymay 34 osoby. Po czci oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczstunek. Zdecydowana wikszo uczestnikw skorzystaa z tej szansy, jak oferowa projekt ?Nowa szansa? - rozwina swoje umiejtnoci spoeczne i zawodowe, zaktywizowaa si w wielu sferach ycia.

Więcej…
 
Egzamin czeladniczy
W dniu 30.08.2012 roku w Centrum Integracji Spoecznej w Chemie odby si egzamin czeladniczy dla grupy fryzjerskiej przed komisj Lubelskiej Izby Rzemielniczej. Egzamin obejmowa cz teoretyczn (pisemna i ustna) z zakresu rachunkowoci zawodowej, przepisw prawa pracy, prawa gospodarczego, technologii, maszynoznawstwa, materiaoznawstwa, podstaw psychologii i pedagogiki oraz etapu praktycznego ? samodzielne wykonanie zada sprawdzajcych umiejtnoci praktyczne. Cztery osoby uzyskay tytu czeladnika w zawodzie fryzjer.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia»

Strona 22 z 31