Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Rekrutacja do kolejnej edycji programu zatrudnienia socjalnego

Od 19 sierpnia 2019 r. Centrum Integracji Społecznej rozpocznie  rekrutację do kolejnej edycji programu zatrudnienia socjalnego.

Uczestnikami/uczestniczkami programu mogą być osoby pełnoletnie:

 • zamieszkałe na terenie Miasta Chełm,
 • długotrwale bezrobotne zarejestrowane minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • uzależnione od alkoholu,
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • chore psychicznie,
 • osoby niepełnosprawne,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • po zwolnieniu z zakładu karnego,mające trudności w integracji ze środowiskiem.

Udział w zajęciach CIS na czas trwania edycji upoważnia do:

 • pobierania comiesięcznego świadczenia integracyjnego(w okresie próbnym - 50%, kolejne miesiące 100% zasiłku dla bezrobotnych);
 • bezpłatnego uczestnictwa w programie CIS a w tym:
- objęcia Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego,
- uczestnictwa w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej,
- uczestnictwa w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej w grupach: kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, fryzjersko-porządkowej, gospodarczo-porządkowej, remontowo-porządkowej.
- ubezpieczenia z tytułu NW,korzystania z indywidualnych porad specjalistów: psychologa, terapeuty uzależnień, socjoterapeuty, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych (ZUS),
- jednego bezpłatnego posiłku dziennie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie BIP CIS w zakładce "Do pobrania" lub w siedzibie CIS.
 
Wizyta w Muzeum Ziemi Chełmskiej

W dniu 08.08.2019 r. zwiedzaliśmy wraz z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem oglądali wystawy i zbiory muzealne, m.in. „Skarby przyrody”, „Powrót do przeszłości”, „Chełmska bezpieka i jej ofiary”, „Tradycje kolejowe Chełma”. Wyjście do muzeum zostało zorganizowane w ramach tzw. „wolnych czwartków”. Była to znakomita okazja do wspólnej integracji i zarazem przybliżenia się do regionalnej kultury i sztuki.

Więcej…
 
Edukacja zdrowotna – zajęcia plenerowe

W ramach zajęć z edukacji zdrowotnej realizowano tematy dotyczące stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Niestety, większość z nas zapomina, że tak zwany aktywny wypoczynek jest dla naszego organizmu korzystniejszy niż wypoczynek bierny. By o tym sobie przypomnieć wyruszyliśmy wspólnie z uczestniczkami do parku, gdzie skorzystaliśmy z urządzeń plenerowej siłowni.

Więcej…
 
Praktyki zawodowe w grupie malarz-tapeciarz

Zajęcia praktyczne w grupie malarz-tapeciarz w ramach projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości”

 
Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowało w czerwcu spotkania dla uczestników z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Pani Bożena Dziewulska przedstawiła zasady zatrudnienia wspieranego oraz przybliżyła inne instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP.

Kolejne spotkanie dotyczyło pozyskiwania dotacji z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym spółdzielni socjalnej.

Więcej…
 
Badania profilaktyczne

Dbając o własne zdrowie nasi uczestnicy po raz kolejny wzięli udział w badaniach profilaktycznych prowadzonych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Były to badania:

 • Profilaktyka raka piersi - nauka kobiet samobadania piersi
 • Profilaktyka chorób układu krążenia
 • Profilaktyka osteoporozy

Więcej…
 
Spotkanie informacyjne ze specjalistami OWES

W dniu 31.05.2019 roku odbyło się spotkanie informacyjne ze specjalistami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny) dotyczące rozwoju potencjału sektora Ekonomii Społecznej, w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Omówione zostały instrumenty ekonomii społecznej, pomocne w uzyskaniu dotacji na założenie przedsiębiorstwa społecznego. W spotkaniu udział wzięli: z-ca dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich, doradcy OWES, prezes oraz skarbnik Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Ich przyjaciół "Zbyszko" w Chełmie, uczestnicy oraz pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

Po spotkaniu można było skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez uczestniczki grupy kulinarnej.

Więcej…
 
Podziękowanie za udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

 
Dni Kultury Chrześcijańskiej

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” uczestniczyliśmy w projekcji w Chełmskiej Bibliotece Publicznej najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego „Eter”.

Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem, rozmowa z twórcą była bardzo interesująca.

Więcej…
 
Podziękowanie za udział w akcji "CZYSTY CHEŁM"

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 39