Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Zakończenie III edycji projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości"

W dniu 30.08.2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie III edycji projektu "CIS nowa szansa-nowe możliwości". Uczestnicy przez 12 miesięcy brali udział w zajęciach zorganizowanych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej w grupach zawodowych  o profilach: kucharz, opiekunka dziecięca i osób starszych, stylizacja (fryzjer, manikiurzysta, wizażysta), pracownik gospodarczy i konserwator terenów zielonych oraz malarz - tapeciarz.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia programu zatrudnienia socjalnego.

Wszystkim absolwentom życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!

Więcej…
 
Koło Gospodyń Miejskich z Włodawy z wizytą w CIS

W dniu 23.08.2019r. gościłyśmy w CIS Koło Gospodyń Miejskich we Włodawie "ZOSIE SAMOSIE".


 
Egzaminy czeladnicze w ramach III edycji projektu "CIS nowa szansa-nowe możliwości"
W dniu 22.08.2019 r. odbyły się egzaminy czeladnicze w grupach: stylizacji, kucharz, malarz - tapeciarz. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin pozytywnie i uzyskali tytuł czeladnika.

 

Więcej…
 
Zaproszenie do uczestnictwa w grupie opiekuńczo-porządkowej

 
Zaproszenie do uczestnictwa w grupie kulinarno-porządkowej

 
Zaproszenie do uczestnictwa w grupie gospodarczo-porządkowej

 
Zaproszenie do uczestnictwa w grupie remontowo-porządkowej

 
II spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju potencjału sektora Ekonomii Społecznej

W dniu 20.08.2019r. miało miejsce II spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju potencjału sektora Ekonomii Społecznej w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Celem spotkania było tworzenie nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych jako szansa efektywnej reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Andrzej Kosiniec – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Pani Joanna Lis – Radna Rady Miasta Chełm, Pani Anna Adwent Dyrektor  Stowarzyszenia MONAR - Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT, Pani Beta Juśkiewicz - Doradca Kluczowy w OWES, Pani Edyta Gajewska – Doradca przedsiębiorczości społecznej w OWES, Pani Beata Adamczyk Prezes Stowarzyszenia Tak Niewiele, Pan Daniel Dworczyński - Prezes Stowarzyszenia Lejdis & Dżentelmen Dzieciom, oraz pracownicy, uczestnicy i absolwenci CIS w Chełmie.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

1. Rola i zadania Centrum Integracji Społecznej w kontekście zatrudnienia w podmiotach ES (wystąpienie Pani Dyrektor Bożeny Stasiak).

2. Czym jest spółdzielnia socjalna i dlaczego warto ją tworzyć na gruncie lokalnym (wystąpienie Pani Beaty Juśkiewicz).

3. Rola Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnej (wystąpienie Pani Beaty Juśkiewicz).

4. Prezentacja planowanych do utworzenia spółdzielni socjalnych na terenie Miasta Chełm (wystąpienia Pani Beaty Adamczyk, Pana Daniela Dworczyńskiego).

Po przedstawieniu ww. zagadnień i omówieniu nowo tworzonych spółdzielni socjalnych na terenie miasta Chełm, uczestnicy i absolwenci CIS zgłosili chęć przystąpienia do spółdzielni, co w przyszłości może skutkować podjęciem stałego zatrudnienia i usamodzielnienia się ekonomicznego.

Więcej…
 
Praktyki zawodowe w grupie gospodarczej

Letni okres wakacyjny to czas gruntownych prac porządkowych i remontowych oraz intensywnych prac pielęgnacyjnych terenów zieleni w wielu placówkach i instytucjach. Mimo kończącej się już edycji uczestnicy grupy gospodarczej wspierają te działania z dużym zaangażowaniem.

Więcej…
 
Prace malarskie i tapeciarskie w grupie malarz-tapeciarz

W ramach projektu "CIS nowa szansa-nowe możliwości" grupa malarz-tapeciarz pod nadzorem instruktora reintegracji zawodowej wykonuje prace malarskie i tapeciarskie w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Chełm, Straży Miejskiej w Chełmie oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 39