Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Rozpoczęcie I edycji projektu „CIS nowa szansa-nowe możliwości”

Od września 40 osób realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu „CIS nowa szansa-nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego uczestnicy realizują w pięciu grupach zawodowych: gospodarczej, stylizacji (manikiurzysta-wizażysta-fryzjer), grupie o profilu kucharz, malarz-tapeciarz, opiekunek dziecięcych i osób starszych. I edycja projektu będzie trwała 12 miesięcy.

 
Rekrutacja do projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości”

W ostatnim tygodniu sierpnia w Centrum Integracji Społecznej trwała rekrutacja do projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do uczestnictwa zakwalifikowano 40 osób do pięciu grup zawodowych.

Więcej…
 
Audycja radiowa o naszym CIS-ie „By odciąć łatkę”

W ostatnim tygodniu gościła w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Pani Czesława Borowik z Radia Lublin, która realizowała u nas swój reportaż z cyklu Kalejdoskop Regionalny. Reportaż dotyczył działalności Centrum Integracji Społecznej, wywiadu udzielali zarówno pracownicy jak i nasi uczestnicy. Ponadto gościliśmy również w studiu Radia Lublin, wśród zaproszonych osób była Pani Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Chełmie, Pani Katarzyna Sokołowska Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, instruktorka grupy opiekuńczej wraz z uczestniczkami. Współgospodarzem spotkania była Pani Małgorzata Mądry z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Program w interesujący sposób przedstawił funkcjonowanie naszej instytucji, założenia i cele jakie sobie stawiamy oraz efekty naszych działań w mieście Chełm. Wyrażone bardzo pozytywne, osobiste doświadczenia dotychczasowych uczestników z pewnością zachęcają do podjęcia zatrudnienia socjalnego w CIS. Audycji „By odciąć łatkę” mogliśmy wysłuchać na antenie Radia Lublin w dniu 27.08.2016 r.

Kalejdoskop regionalny” powstał w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pod nazwą „Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Zachęcamy do wysłuchania reportażu.

http://moje.radio.lublin.pl/27-08-2016-kalejdoskop-regionalny-reportaz-czeslawy-borowik-by-oderwac-latke.html

 
Zakończenie X edycji zatrudnienia socjalnego

Z końcem sierpnia 33 osoby ukończyły program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Uczestnicy przez 14 miesięcy brali udział w zajęciach zorganizowanych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej w grupach zawodowych: kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, remontowo-porządkowej, porządkowej i fryzjerskiej. Wszystkim naszym absolwentom życzymy powodzenia i sukcesów na drodze do zatrudnienia i osobistego rozwoju.

 
Targi pracy

W dniu 24.06.2016 r. zostały zorganizowane na deptaku miejskim przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie Targi Pracy. Targi skierowane były nie tylko dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale również dla osób chcących zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Nasi uczestnicy również zainteresowani byli ofertami pracy, w tym z ofertami Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Chełmie, a także z ofertą edukacyjną, szkoleniową, z ofertami pracy przygotowanymi przez zaproszone instytucje oraz pracodawców.

Więcej…
 
GRUPA OPIEKUŃCZA

W Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje grupa opiekuńcza realizując program reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie opieki nad osobą zależną(starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi).

Współpracując z Działem Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie opiekunki Centrum Integracji Społecznej odbywają praktyki w środowiskach domowych osób starszych i niepełnosprawnych. Część grupy zdobywa doświadczenie pod nadzorem personelu medycznego, pomagając w opiece nad pacjentami Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego SPWSS w Chełmie. Jednym z miejsc gdzie uczestnicy grupy opiekuńczej mogą służyć swoją pomocą, jest placówka pod nazwą Mieszkania Wieloprofilowe Chronione.Przebywają tam osoby starsze i wychowankowie domu dziecka. Współpracujemy również z Przedszkolami Miejskimi Nr 5 i Nr 3 oraz z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 a także z Opieką dzienną “Bajkowy Ogród” .W tych miejscach uczestnicy grupy opiekuńczej pomagają w opiece nad dziećmi i podopiecznymi placówki.Charakter pracy opiekunek w CIS jest bardzo zróżnicowany.Wymaga więc odpowiednich predyspozycji w pracy z osobami starszymi lub dziećmi.Szczególnie ważna jest chęć niesienia pomocy innym,komunikacja, organizacja pracy,własna inicjatywa oraz dobry kontakt z podopiecznym lub dzieckiem.

Praktyki zawodowe są uzupełniane przez instruktora wiedzą teoretyczną.Na zajęciach omawiane są zagadnienia z zakresu psychologii,pedagogiki,socjologii oraz wybrane zagadnienia medyczne, podstawy pielęgnacji a także aktywizacja podopiecznych. Ponadto w ramach zajęć z instrukorem organizowane są warsztaty z zakresu elementów terapii zajęciowej, podczas których wszelkie techniki manualne znajdują swoje zastosowanie w praktyce.Wszelkie wykonane prace są ozdobą naszej placówki a nabyte umiejętności z pewnością przydadzą się uczestnikom w pracy z dziećmi lub podopiecznymi.

Praca opiekunki stawia wiele wyzwań lecz zadowolenie podopiecznych oraz uśmiech dziecka są warte poświęcenia i stanowią najlepsze podziękowanie.

Więcej…
 
Dzień Rodziny 2016 r.

W dniu 17.06.2016 r. zorganizowaliśmy na terenie domu Dziennego Pobytu wspólnie z Zespołem do Spraw Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Dzień Rodziny dla dzieci naszych uczestników, rodzin objętych pomocą asystenta rodziny oraz seniorów Domu Dziennego Pobytu w Chełmie. Serdeczne życzenia złożył dzieciom Pan Waldemar Kozioł - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Piknik uświetniły występy zespołu tanecznego „Markus” ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Chełmie oraz pięknie śpiewający Kacper Gębala z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Chełmie. Wesoła atmosfera sprzyjała zabawom prowadzonym przez terapeutów zajęciowych z Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie. Ogromnym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa oraz malowanie buziek. Dzieci mogły również założyć kolorowe maski wykonane przez grupę opiekuńczą. Nasi uczestnicy z grupy remontowej obsługiwali grilla przygotowując pieczone kiełbaski. Słodką atrakcją była wata cukrowa. Ten pełen wrażeń dzień pozostanie nam na długo w pamięci.

Więcej…
 
Grupa kulinarno - porządkowa

W Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje grupa kulinarno – porządkowa, uczestnicy nabywają nowe umiejętności związane ze sporządzaniem potraw zgodnie z wymogami technologii żywienia i higieny. Uczestnicy grupy kulinarnej odbywają praktyki w różnych instytucjach współpracujących z Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, należą do nich między innymi: Przedszkole Miejskie nr 2, nr 10, nr 12, nr 14, Żłobek Miejski „Chełmskie Niedźwiadki”, Żłobek Miejski „Słoneczko”, Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Spółdzielnia Socjalna Proedus – Opieka Dzienna Bajkowy Ogród.

Zajęcia praktyczne odbywają się również w pracowni kulinarnej Centrum Integracji Społecznej, gdzie uczestnicy udoskonalają swoje umiejętności oraz uczą się sposobów dekorowania i podawania potraw.

Uczestniczki sprawdzają się w miejscu praktyk. Z dużym zaangażowaniem wykorzystują swoje umiejętności. Wielu pracodawców docenia ich sumienną pracę.

Więcej…
 
Dni Kultury Chrześcijańskiej - Spotkanie z Cezarym Pazurą

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej 2016 r. obchodzonych w naszym mieście uczestniczyliśmy w Przeglądzie Twórczości Filmowo-Teatralnej Wiktora Zborowskiego. Nasi uczestnicy byli również na spotkaniu „Aktorstwo i wiara” z Cezarym Pazurą w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Aktor z dużym humorem opowiadał o swojej drodze do aktorstwa, doświadczeniach związanych z rolami filmowymi.

 
Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer czas start...

Tytuł czeladnika uprawnia do wykonywania zawodu, jak również prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uzyskanego tytułu.

Warunki dopuszczania do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika może przystąpić osoba, która odbyła naukę zawodu u rzemieślnika lub spełnia inne warunki odnośnie długości stażu pracy, rodzaju i zakresu już posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej. I tak Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która:

  • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz ukończyła dokształcanie teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bądź

  • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę w zawodzie w systemie pozaszkolnym, bądź

  • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletni staż pracy w zawodzie, bądź

  • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w kierunku związanym z zawodem,

  • ma tytuł zawodowy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytułu zawodowego odbyła co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zamierza przystąpić do egzaminu

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.

Nasze uczestniczki zdały egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej z wynikiem bardzo dobrym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w dążeniu do doskonalenia zawodowego.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 20