Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Kurs obsługa wózków jezdniowych widłowych

Pod koniec grudnia 2016 roku ośmioro uczestników grupy gospodarczej oraz dwóch uczestników grupy malarz - tapeciarz ukończyło kurs „obsługa wózków jezdniowych widłowych” obejmujący w pełnym zakresie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Dzięki uczestnictwu w kursie nasi beneficjenci podnieśli własne kwalifikacje zawodowe, czym zwiększyli swoje szanse na zatrudnienie.


 
Edukacja zdrowotna

W Centrum Integracji Społecznej prowadzone są przez socjoterapeutę zajęcia z Edukacji zdrowotnej. Tematy omawiane podczas spotkań dotyczą zachowań prozdrowotnych, promocji i zdrowia. Celem zajęć jest kształtowanie zdolności dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi.

Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz również rozwijanie umiejętności, a także nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystywać tę wiedzę.

 
Edukacja ogólna

W ramach reintegracji społecznej odbywają się zajęcia z edukacji ogólnej.

Są w nich prowadzone działania o charakterze edukacji ogólnej, które w znaczący sposób mogą się przyczynić do reintegracji społecznej. Poruszane są zagadnienia z zakresu planowania życia, zaspokajania własnych potrzeb, gospodarowania posiadanymi środkami, kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej. Uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera w systemie Windows oraz podstawy  internetu.  Poznają zasady „savoir-vivre” w różnych sytuacjach - czyli o dobrych manierach. Uczą się  budowania osobistego wizerunku a także wzmocnienia motywacji do podjęcia aktywności zawodowej.

 
Zajęcia praktyczne grupa kucharz

Grupa kucharz liczy 7 kobiet. Uczestniczą one w zajęciach praktycznych przeprowadzanych w dobrze wyposażonej pracowni w Centrum Integracji Społecznej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczki szkolone są przez instruktora grupy w oparciu o nowoczesne standardy wymagane w tym zawodzie.

W pracy kucharza najistotniejszy jest dobry, niepospolity smak. Istotna jest też wyobraźnia i zmysł estetyczny, gdyż sposób podania potrawy jest równie ważny jak jej smak. Pożądane cechy to także samodzielność i inicjatywa, które pozwolą na sporządzanie smacznych i wykwintnych.

 

Więcej…
 
Zabawa choinkowa

W dniu 29.12.2016 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci uczestników. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi przyjemnie spędzili czas biorąc udział we wspólnych zabawach.

Więcej…
 
Grupa gospodarcza podczas praktyk zawodowych

Wraz z rozpoczęciem projektu od września bieżącego roku utworzona została grupa gospodarcza licząca 10 osób. Po raz pierwszy podzielona została na dwie podgrupy realizujące oddzielne programy tematyczne z zakresu reintegracji zawodowej, tj. konserwator terenów zielonych i pracownik gospodarczy. W związku z tym, zajęcia teoretyczne realizowane są w dwóch odrębnych blokach tematycznych uwzgledniających podział zawodowy. W podgrupie konserwatorów terenów zielonych teoria zawodu obejmuje głównie takie zagadnienia jak: zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych, podstawowe wiadomości z zakresu botaniki i roślinoznawstwa, zasad doboru i obsługi sprzętu ręcznego i maszyn ogrodniczych. W podgrupie pracowników gospodarczych realizowane są tematy dotyczące głównie: technik profesjonalnego sprzątania w poszczególnych obiektach, zasad doboru środków czyszczących i pielęgnujących, zasad posługiwania się odpowiednim sprzętem używanym do prac porządkowych oraz podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji zieleńców. Roczna edycja projektu przewiduje 80 godzin teorii w każdej z podgrup.

 

 

Więcej…
 
Zajęcia teoretyczne

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu kucharz. Uczestniczki kursu nabywają m.in. umiejętności: oceniania jakości produktów żywieniowych, wyposażenia zakładu gastronomicznego, obróbki wstępnej poszczególnych grup surowców, wymogów systemu HACCP w gastronomii, sposobów ekspozycji wyrobów kulinarnych i dekorowania stołów.

Więcej…
 
Życzenia Świąteczne

 
Spotkanie wigilijne

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy dla uczestników oraz pracowników Centrum Integracji Społecznej spotkanie wigilijne. W świątecznej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Spotkanie połączone było ze wspólnym dekorowaniem świątecznych pierniczków.


 
Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

W Centrum Integracji Społecznej zostało przeprowadzone 30-godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla grupy opiekunek dziecięcych i osób starszych.Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie i odbywały się trzy razy w tygodniu.Omówione zostały zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.Szkolenie zostało zorganizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Po zakończeniu zajęć uczestniczki grupy opiekunek dziecięcych i osób starszych przystąpiły do egzaminu, który podobnie jak zajęcia został przeprowadzony w formie teoretycznej i praktycznej.Grupa zdała egzamin pozytwnie i każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 22