Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Dni Otwarte Funduszy Europejskich - poczęstunek

W dniu 07.05.2015 r odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W ramach tego dnia grupa kulinarna pod nadzorem instruktora przygotowała poczęstunek. Każdy zainteresowany mógł zobaczyć, jak prowadzone są warsztaty kulinarne oraz porozmawiać z uczestnikami na temat zajęć i przygotowania do zawodu kucharz.

Więcej…
 
Dzień Otwarty w Centrum Integracji Społecznej

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich dnia 07.05.2015 r. w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie przedstawiono prezentację projektu „CIS szansą na zmiany!” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zainteresowane osoby wzięły również udział w warsztatch motywacyjnych, warsztatch aktywizacji zawodowej, zajęciach w pracowni kulinarnej oraz fryzjerskiej. W punkcie informacyjnym można było uzyskać informacje dotyczące uczestnictwa w programie CIS, rekrutacji do kolejnej edycji zatrudnienia socjalnego, uzupełnić wstępne dokumenty (Formularz zgłoszeniowy). Wiele osób z dużym zainteresowaniem rozmawiało na temat uczestnictwa z pracownikami oraz uczestnikami CIS.

 

Więcej…
 
Badania profilaktyczne

Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe). Stanowi główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych (13% wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych). Samobadanie piersi jest podstawowym, bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi.

Dlatego też nasze uczestniczki w kwietniu wzięły udział w zajęciach profilaktycznych przeprowadzonych przez pielęgniarkę Panią Ewę Lubaś z Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, na których uczestniczki uczyły się samobadania piersi.

 

Więcej…
 
Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych, projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zaprasza do udziału w warsztatach reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniu 7 maja 2015 roku w godzinach 1000-1400 w siedzibie Centrum w Chełmie

ul. Połaniecka 10.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zaplanowano:

Prezentację projektu „CIS szansą na zmiany!” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dla zainteresowanych możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów, realizowanych w ramach projektu:

-  Warsztaty motywacyjne prowadzone przez psychologa i socjoterapeutę

-  Warsztaty aktywizacji zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego

-  Pokaz zajęć w pracowni fryzjerskiej

-  Pokaz zajęć w pracowni kulinarnej

Więcej…
 
Spotkanie wielkanocne

W ostatnim tygodniu przed Świętami Wielkanocnymi w Centrum Integracji Społecznej zostało zorganizowane  spotkanie dla uczestników i pracowników. Grupa  kulinarna  przygotowała dla wszystkich świąteczny poczęstunek. Pozostałe grupy mogły wykazać się kreatywnościa podczas  komponowania wielkanocnych stroików.  Wszyscy z dużym zaangażowaniem włączyli się w to zadanie. Spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze.

 

Więcej…
 
Spotkanie na temat przeciwdziałania przemocy

W marcu gościliśmy na zajęciach Panią Bożenę Gałęzę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Spotkania dotyczyły ważnego tematu - przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieskiej karty”. Spotkania odbyły się w dwóch grupach – dla kobiet i mężczyzn. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

 
Zajęcia z ekonomii społecznej

„Ekonomia społeczna odgrywa kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym” - Władysław Kosiniak-Kamysz minister pracy i polityki społecznej(http://www.mpips.gov.pl/aktualności-wszystkie/art.5533.6862.rzad-przyjal-krajowy-program-rozwoju-ekonomii-spolecznej.html)

Centrum Integracji Społecznej jest podmiotem ekonomii społecznej, który wspiera osoby w trudnej sytuacji pokazując im różne sposoby przezwyciężania problemów życiowych. Dlatego też w ramach warsztatów aktywizacji zawodowej zrealizowano blok tematyczny dotyczący ekonomii społecznej. Uczestnicy projektu „CIS szansą na zmiany!” mogli zapoznać się m.in. z ideą ekonomii społecznej, zakładaniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej, dobrymi praktykami ekonomii społecznej. Celem tych zajęć było pokazanie, że warto pokonywać trudności związane z podjęciem pracy metodmi proponowanymi przez ekonomię społeczną.

 

 

Więcej…
 
Pierwsze Posiedzenia Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

W dniu 24 lutego w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyło się Pierwsze Posiedzenia Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

Aneta Kowalska Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy DPS MPiPS,
Andrzej Trzeciecki Instytut Rozwoju Służb Społecznych,
Stanisław Mościcki Zastępca Prezydenta Miasta Chełm
Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm,
Bożena Sałek Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej ROPS w Lublinie,
Marian Gil OWES subregionu Chełmsko – Zamojskiego,
Dr Marta Komorska Instytut Socjologii UMCS

Więcej…
 
Szkolenia zawodowe.

W lutym rozpoczęły się szkolenia zawodowe: wizaż i stylizacja paznokci dla grupy fryzjerskiej, dietetyka dla grupy kulinarnej, pierwsza pomoc przedmedyczna dla grupy opiekuńczej oraz kierowanie ruchem drogowym dla grupy budowlanej i gospodarczej.

 

Więcej…
 
Grupa budowlana podczas praktyk zawodowych w budynku CIS w Chełmie.

W styczniu i lutym grupa budowlana w ramach praktyk zawodowych remontowała pomieszczenia Centrum. Położono terakotę na holu, pomalowano ściany oraz wymieniono stolarkę okienną.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 16