Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Szkolenia zawodowe.

W lutym rozpoczęły się szkolenia zawodowe: wizaż i stylizacja paznokci dla grupy fryzjerskiej, dietetyka dla grupy kulinarnej, pierwsza pomoc przedmedyczna dla grupy opiekuńczej oraz kierowanie ruchem drogowym dla grupy budowlanej i gospodarczej.

 

Więcej…
 
Grupa budowlana podczas praktyk zawodowych w budynku CIS w Chełmie.

W styczniu i lutym grupa budowlana w ramach praktyk zawodowych remontowała pomieszczenia Centrum. Położono terakotę na holu, pomalowano ściany oraz wymieniono stolarkę okienną.

 
Konwent CIS KIS
PROTOKÓŁ NR 4/ IV KADENCJA 2014/2015 z posiedzenia Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej (dalej: Rada Programowa Konwentu) w dniu 27 stycznia 2015 r. w Warszawie
Lista członków Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej
 
MODEL LOKALNEJ WSPÓŁPRACY KOMPLEKSOWE FORMY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, zainicjowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach zrealizowanego w latach 2013–2014 projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” zostały opracowane i przetestowane (pilotaż w terenie) dwa modelowe rozwiązania: Model Lokalnej Współpracy oraz Regionalna Platforma Współpracy. Ich celem było wzmocnienie roli usług reintegracji społecznej i zawodowej w systemie wsparcia
i pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Potrzeba poszukiwania
i tworzenia nowych rozwiązań wynikała niewątpliwie z idei, jaką niesie ze sobą koncepcja aktywnej polityki społecznej, jak również z potrzeb lokalnych społeczności.

Więcej…
 
Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, stronach porozumienia partnerskiego oraz zakresie zadań partnerów.

W dniu 18 grudnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, wynikające z konieczności wzmocnienia działań związanych z zagwarantowaniem osobom młodym pozostającym bez zatrudnienia, nieuczestniczącym w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, będących jednocześnie częścią działań związanych z wdrożeniem programu „Gwarancje dla młodzieży w Polsce”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Stronami Porozumienia są: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako  Lider  ww. Porozumienia oraz ……….. wraz z pozostałymi 27 Sygnatariuszami tj. podmiotami działającymi na  terenie województwa lubelskiego i podejmującymi przedsięwzięcia mające na celu wsparcie młodzieży w podejmowaniu kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub zatrudnienia.

Więcej…
 
Rozpoczęcie edycji 2015 r.

Od 01.01.2015 r. rozpoczęła się kolejna sześciomiesięczna edycja zatrudnienia socjalnego. Uczestnicy(12 osób) realizują program w ramach czterech grup zawodowych: fryzjerskiej, opiekuńczo-porządkowej, kulinarno-porządkowej, porządkowej. Oprócz teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oferujemy każdemu uczestnikowi wsparcie w formie warsztatów motywacyjnych, warsztatów z doradztwa zawodowego, psychoedukacji rodzinnej, edukacji ogólnej. W Centrum osoby mogą również skorzystać z porad terapeuty uzależnień.

 
Ukazał się Biuletyn nr 4 Zjazdu Konwentu CIS/KIS

Biuletyn CIS/KIS nr 4.

 
Zakończenie edycji 2014 r.
Dnia 30.12.2014 r. odbyło się spotkanie na zakończenie kolejnej edycji programu reintegracji społecznej i zawodowej Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Uczestnicy przez 12 miesięcy brali udział w zajęciach zorganizowanych w ramach zatrudnienia socjalnegow czterech grupach zawodowych: kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej,porządkowej i fryzjerskiej. Dwanaście osób otrzymało zaświadczenia ukończenia programu zatrudnienia socjalnego. Trzy uczestniczki uzyskały tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.
Więcej…
 
Wigilia 2014

W dniu 17.12.2014 roku zorganizowaliśmy dla uczestników oraz pracowników Centrum Integracji Społecznej spotkanie wigilijne. W świątecznej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Przy wspólnym słuchaniu kolęd, mogliśmy delektować się smakiem świątecznych potraw przygotowanych przez grupę kulinarną.

Więcej…
 
Wycieczka do podziemi kredowych

W dniach 25, 26 listopada 2014 zorganizowaliśmy dla uczestników CIS wycieczką do Chełmskich Podziemi Kredowych. Mieli oni okazję zapoznania się z historią powstania jedynej w Europie kopalni kredy piszącej. Podziemia te znajdują się pod centralną częścią starej części Chełma. Dawniej były tu mury obronne miasta i otaczająca je fosa.  Najdłuższy chodnik chełmskich podziemi kończy się szybem wentylacyjnym dokładnie w miejscu dawnego, nieistniejącego już ratusza.

Na długo pozostanie w pamięci naszych uczestników wędrówka tonącym w mroku białym labiryntem.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 15