Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Grupowe i indywidualne poradnictwo prawne

W ramach projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości” prowadzone są zajęcia przez prawnika w formie grupowego i indywidualnego poradnictwa prawnego. Uczestnicy mogą skorzystać z porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, a także uzyskać pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej.

Więcej…
 
WSPARCIE GRUPOWE - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Uzależnienie zwykle oznacza nadmierną zależność organizmu od jakiejś substancji: alkoholu, nikotyny, kofeiny, narkotyku i inne. Uzależnienie definiowane szerzej, obejmuje przypadki, kiedy ludzie czują się zmuszeni do angażowania się w ryzykowne, „wymykające się spod kontroli" zachowania, takie jak hazard, pracoholizm czy inne.

 

Uzależnienie wprowadza człowieka w świat złudzeń, staje się  formą ucieczki od rzeczywistości. Zakłóca ono procesy myślenia i modyfikuje stany emocjonalne.

Uzależnienie rozwija się niepostrzeżenie. Zaczyna się od niewinnych i sporadycznych działań, następnie podnosi się tolerancja na dane zachowanie i aby otrzymać ten sam satysfakcjonujący stan, trzeba wydać więcej pieniędzy, poświęcić więcej czasu, aby osiągnąć stan rauszu, komfortu.

Osoba uzależniająca się czuje silną potrzebę wykonywania danej czynności i związany z jej brakiem dyskomfort psychiczny. Dochodzi do tego, że jednostka uzależniona zaniedbuje swoje obowiązki.

Zajęcia z profilaktyki uzależnień mają na celu uświadomienie uczestnikom jak niebezpieczne jest używanie substancji uzależniających oraz wykonywanie czynności od których można się uzależnić oraz jakie mogą pojawić się z tego powodu  konsekwencje.

Więcej…
 
Grupa stylizacji - zajęcia z teorii zawodu

Grupa stylizacji, obcnie liczy 6 kobiet. Nabywają one umiejętności w zakresie fryzjerstwa, (pielęgnacja włosów, strzyżenie, farbowanie, uczesania od prostych do zaawansowanych fryzur), wizażu oraz stylizacji paznokci. Uczestniczki przygotowują się do egzaminu czeladniczego. Wiedzę zdobytą podczas zajęć z teorii zawodu wykorzystują podczas praktyk, zawodowych w prestiżowych salonach fryzjerskich jakim są Salon Fryzjerski Glamour, Doris, Fryzjer Męski, Salon Profesjonal, Punkt G.

 

Więcej…
 
Uczestnicy KIS Zamość z wizytą w CIS Chełm

W dniu 28.10.2016 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu, w ramach wizyty studyjnej mieli okazję gościć w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. W wizycie uczestniczyło 13 osób. Uczestnicy KIS zapoznali się z działalnością Centrum, zasadami funkcjonowania placówki, spotkali się z kadrą i uczestnikami CIS. Mieli także możliwość udziału w wybranych warsztatach w Centrum. Poczęstunek kawowy i obiad, pod okiem Pani instruktor reintegracji zawodowej przygotowała grupa kulinarna działająca przy CIS Chełm.

 

Więcej…
 
Zajęcia z Teorii Zawodu

W Centrum Integracji Społecznej w Chełmie grupa gospodarcza uczestniczy w zajęciach z teorii zawodu prowadzonych przez instruktora reintegracji zawodowej. Tematyka zajęć dotyczy głównie zasad profesjonalnego sprzątania oraz pielęgnacji i zakładania terenów zieleni z uwzględnieniem podziału na dwie podgrupy, tj. pracownik gospodarczy i konserwator terenów zielonych.

 

Więcej…
 
Grupa opiekunka dziecięca i osób starszych

W Centrum Integracji Społecznej po raz pierwszy grupa opiekuńcza stanowi dwa odrębne bloki tematyczne:jest to opiekunka dziecięca i opiekunka osoby starszej. Podział ten umożliwia odpowiedni dobór kandydatów z uwzględnieniem ich predyspozycji oraz doświadczenia. Każda grupa składa się z pięciu osób. Miejsca praktyk dostosowane są do wybranej grupy. Opiekunki dziecięce odbywają praktyki w Przedszkolu Miejskim Nr 5, Zespole Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 oraz w Opiece Dziennej "Bajkowy Ogród". Z kolei opiekunki osób starszych zdobywają doświadczenie w usługach opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym oraz w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych. Praktyki zawodowe odbywają się cztery razy w tygodniu w wymiarze 900 godz. Natomiast zajęcia teoretyczne prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze 80 godz. dla każdej z grup.

 

Więcej…
 
W ramach projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości” powstała grupa malarz-tapeciarz.

Od 1 września siedmiu uczestników realizuje program reintegracji zawodowej, zdobywa potrzebną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu malarz-tapeciarz.

Pod kierownictwem doświadczonego instruktora uczestnicy zdobywają nowe umiejętności i wiedzę z zakresu malowania i tapetowania oraz w ramach praktycznej nauki zawodu wykonują remonty pomieszczeń w siedzibach licznych placówek oświatowych
i samorządowych. Każdy uczestnik ma niezależny dostęp do stanowiska pracy
i samodzielnie wykonuje wszelkie zadania wynikające z programu szkolenia.

Dotychczasowe prace remontowe polegały min. na przygotowaniu podłoża ścian i sufitów pod malowanie (usuwanie starych powłok malarskich, gruntowanie, naprawa ubytków
w tynku), malowaniu właściwym farbami emulsyjnymi i lateksowymi

Dążymy do tego, aby w efekcie szkolenia uczestnik potrafił samodzielnie:

  • posługiwać się dokumentacją techniczną w zakresie robót w zawodzie malarz-tapeciarz

  • rozróżniać i przygotować podłoża aby nadawało się pod przewidywaną powłokę malarską,

  • wykorzystywać na stanowisku pracy malarz-tapeciarz maszyny, urządzenia i narzędzia odpowiednie do danych prac.

  • oceniać przydatność materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach malarsko-tapeciarskich.

  • wykonywać prace malarsko - tapeciarskie na poziomie przyuczenia do zawodu,

  • zachowywać w pracy zasady bhp.

 

Więcej…
 
Warsztaty umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa w ramach projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości”.

Uczestnik projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości” może skorzystać z wielu form wsparcia w trakcie realizacji programu. Ważnym elementem są tutaj zajęcia warsztatowe. Warsztaty umiejętności społecznych w zaplanowanym wymiarze 135 godz., są to zajęcia grupowe, których celem jest poprawa funkcjonowania uczestników w sytuacjach społecznych oraz doskonalenie posiadanych już umiejętności. Poszerzenie repertuaru zachowań społecznych wpływa na jakość kontaktów z innymi ludźmi, umożliwia szybszą adaptację do nowych warunków oraz integrację, pobudza także potrzebę samorealizacji oraz rozwoju osobistego. Dokonuje się to poprzez uczestnictwo w zajęciach związanych między innymi z umiejętnościami komunikacyjnymi, asertywnością, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, poznawaniem samego siebie, rozpoznawaniem i kontrolą emocji czy radzeniem sobie ze stresem.

Odpowiednio przekazana wiedza jest świetnym narzędziem do pracy nad sobą, daje możliwość doskonalenia relacji międzyludzkich, w szczególności relacji z bliskimi osobami. Dzięki uczestnictwu w warsztatach osoby biorące w nich udział doświadczają wsparcia w pokonywaniu trudności, mają także możliwość usłyszenia informacji zwrotnych na temat swojego zachowania. Uczestnicy mogą testować nowe sposoby reagowania
w trudnych sytuacjach i korygować swoje utrwalone style zachowania, które często mogły negatywnie wpływać na ich relacje z innymi.


Więcej…
 
Zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „CIS nowa szansa – nowe możliwości”

Wśród wielu zajęć, które uczestnicy realizują w ramach projektu są również warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości społecznej prowadzone przez doradcę zawodowego. Zajęcia są realizowane w wymiarze 135 godzin w każdej z pięciu grup.

Więcej…
 
Rozpoczęcie I edycji projektu „CIS nowa szansa-nowe możliwości”

Od września 40 osób realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu „CIS nowa szansa-nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego uczestnicy realizują w pięciu grupach zawodowych: gospodarczej, stylizacji (manikiurzysta-wizażysta-fryzjer), grupie o profilu kucharz, malarz-tapeciarz, opiekunek dziecięcych i osób starszych. I edycja projektu będzie trwała 12 miesięcy.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 21