Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Pożegnanie wakacji 2014

Pod koniec sierpnia Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowało dla uczestników i ich dzieci spotkanie pod nazwą „Pożegnanie wakacji.” Rodzice wraz ze swoimi dziećmi przyjemnie spędzili czas biorąc udział we wspólnych zabawach m. in. wykonywaniu masek, malowaniu na szkle, kolorowaniu. Dużą radość zarówno dzieciom jak i rodzicom sprawiły zabawy ruchowe: przeciąganie liny, skoki w workach, gra w dwa ognie, gra w gumę. Dzieci mogły też malować kredą oraz pomalować twarz, dziewczynki chętnie skorzystały z naszej pracowni fryzjerskiej. Miło będziemy wspominać ten jeszcze wakacyjny dzień.

Więcej…
 
W Centrum Integracji Społecznej działa grupa gospodarcza licząca 10 osób (meżczyzn).

Celem utworzenia grupy gospodarczej jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w sferze różnych technik prac porządkowych oraz drobnych prac naprawczych i konserwatorskich zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres wiedzy, którą można nabyć poprzez uczestnictwo w grupie to rodzaje obiektów i zasady sprzątania według nowoczesnych systemów utrzymania czystości. Uczęszczanie do grupy gospodarczej umożliwia również zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami i osprzętem wykorzystywanym w procesie sprzątania i konserwacji. Na zajęciach zostaną również przedstawione zasady: organizacji służb sprzątających, utrzymywania czystości na zewnątrz i wewnątrz budynku/obiektu, segregacji śmieci. Uczestnicy nabywają praktyczne umiejętnośći w zakresie utrzymywania w czystości terenów przestrzeni miejskiej (parki, skwery, deptak, osiedla, cmentarze, place zabaw itd.) oraz pielęgnacji terenów zielonych.

 

Więcej…
 
Grupa kulinarna

Grupa kulinarna liczy 10 osób, kształcących się w zawodzie kucharz. Głównym celem uczestników jest nabywanie umiejętności sporządzania potraw zgodnie z wymogami technologii żywienia i higieny, utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych i zapleczu. Beneficjenci wiedzę zdobytą podczas zajęć z teorii zawodu wykorzystują podczas praktyk, które odbywają się w placówkach przedszkolnych oraz w szkołach.

Więcej…
 
Egzamin czeladniczy

Dnia 08.07.2014 r o odbył się przed komisją Lubelskiej Izby Rzemieślniczej egzamin czeladniczy dla trzech uczestniczek grupy fryzjerskiej. Egzamin obejmował część teoretyczną (pisemna i ustna) z zakresu rachunkowości zawodowej, przepisów prawa pracy, prawa gospodarczego, technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, podstaw psychologii i pedagogiki oraz etapu praktycznego – samodzielne wykonanie zadań sprawdzających umiejętności praktyczne. Wszystkie uczestniczki uzyskały tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.

Więcej…
 
Grupa budowlana podczas zajęć praktycznych w ramach projektu CIS szansa na zmiany

Grupa budowlana podczas zajęć praktycznych w ramach projektu CIS szansa na zmiany.

Więcej…
 
CIS szansa na zmiany!

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w terminie od 01.04.2014r. do 30.06.2015r. realizuje projekt „CIS szansa na zmiany !” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Projekt skierowany jest do grupy 30 kobiet i 20 mężczyzn. Do projektu przyjmowane będą osoby zameldowane na terenie miasta Chełm, zarejestrowane w PUP,
w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakładu karnego, nieaktywne zawodowo z tytułu opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na pięć grup zawodowych:

- grupa budowlana 10 mężczyzn

- grupa gospodarcza 10 mężczyzn

- grupa opiekuńcza 10 kobiet

- grupa kulinarna 10 kobiet

- grupa fryzjerska 10 kobiet

Wszyscy uczestnicy projektu uczestniczą w zajęciach z reintegracji społecznej. W ramach zadania zaplanowane są warsztaty motywacyjne dla wszystkich uczestników, które mają na celu nabywanie kompetencji kluczowych interpersonalnych i społecznych niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym, edukacja rodzinna  dla uczestników mająca na celu między innymi umiejętność  budowania prawidłowych relacji  w rodzinie pokonywanie trudności z wychowaniem dzieci, pełnienie funkcji w rodzinie, warsztaty aktywizacji zawodowej dla wszystkich uczestników mające na celu między innymi nabywanie i rozwijanie umiejętności, aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, nasi beneficjenci  korzystają ponadto z porad indywidualnych
z terapeutą uzależnień i porad prawnych.

Więcej…
 
Zakończenie edycji

Dnia 01.07.2014 r. zakończył się sześciomiesięczny program zatrudnienia socjalnego. Trzynaście osób otrzymało zaświadczenia ukończenia programu reintegracji społecznej i zawodowej. Absolwenci oprócz praktyk zawodowych w grupach: fryzjerskiej, kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, porządkowej, remontowo-porządkowej uczestniczyli w warsztatach motywacyjnych, warsztatach z doradztwa zawodowego, psychoedukacji rodzinnej, edukacji ogólnej i ekologicznej.

 

Więcej…
 
Targi Pracy „Aktywność droga do zatrudnienia”

W dniu 17.06.2014 r. na deptaku miejskim odbyły się Targi Pracy „Aktywność droga do zatrudnienia” zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. W targach pracy wzięli udział mieszkańcy Chełma, młodzież, bezrobotni i poszukujący pracy. Również nasi uczestnicy skorzystali z tej aktywnej formy poszukiwania pracy. Na targach zaprezentowano oferty pracy z regionu, Polski i z zagranicy, oferty udziału w projektach finansowanych z EFS. Można było również skorzystać z porad pracowników publicznych służb zatrudnienia.Nasze stanowisko promujące program zatrudnienia socjalnego również cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Więcej…
 
Dzień dziecka

Centrum Integracji Społecznej zorganizowało 30.05.2014 r. dla uczestników i ich dzieci spotkanie z okazji Dnia dziecka. Dzieci i rodzice wspólnie spędzili czas wykonując kolorowe maski, rysując na szkle, kolorując. Dzieci brały udział w różnych zabawach, grały w gry planszowe, piłkarzyki. Mogły także pomalować buzie i zrobić ciekawą fryzurę. Czas umilała dziecięca muzyka i poczęstunek. Był to dzień pełen wrażeń, spędzony w miłej atmosferze, pomimo braku słońca na dworze.


Więcej…
 
Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzedu Pracy w Chełmie

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowało w maju spotkania dla uczestników z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Pani Bożena Dziewulska przedstawiła zasady zatrudnienia wspieranego oraz przybliżyła inne instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP. Kolejne spotkanie dotyczyło pozyskiwania dotacji z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym spółdzielni socjalnej. Tematy te cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczestników


Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 14