Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2014 r. zamieszczamy obowiązujące dokumenty dotyczące projektu „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”:

  • Regulamin rekrutacji uczestników,
  • Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych,
  • Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych,
  • Kartę Oceny Formalnej Formularzy Rekrutacyjnych.

Dokumenty do pobrania na stronach internetowych:

Więcej…
 
Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Więcej…
 
Projekt „CIS szansą na zmiany!”

Od 1 kwietnia 2014 r. Centrum Integracji Społecznej rozpoczął realizację projektu „CIS szansą na zmiany!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kwietniu prowadzona jest rekrutacja do projektu. Uczestnikami projektu mogą być osoby wskazane w art.7 Ustawy z dn.12.03.2004 o pomocy społecznej oraz art.1 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, m.in.: osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu po zakończeniu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, bezdomne, po zwolnieniu z zakładu karnego. Osoby te muszą być zameldowane/zamieszkałe na terenie miasta Chełm.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

 
Spotkanie integracyjne „tłusty czwartek”

W ostatnim tygodniu karnawału zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla naszych uczestników. Wspólnie bawiliśmy się przy kalamburach, rozpoznawaliśmy siebie na zdjęciach z dzieciństwa, czytaliśmy żartobliwe horoskopy, aktywnie uczestniczyliśmy w proponowanych zabawach. Degustowaliśmy również słodkie przysmaki przygotowane przez grupę kulinarno-porządkową.

Więcej…
 
Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

 

Więcej…
 
PODATNIKU

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego.

Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z najwygodniejszego dla Ciebie miejsca z wykorzystaniem aplikacji i narzędzi udostępnionych na stronie:

www.e-deklaracje.gov.pl


Każdy, kto wypełniając PIT ma problemy i wątpliwości, może je rozwiać z pomocą informacji zawartych na stronie:

www.szybkipit.pl.

Ma ona do zaoferowania kalkulatory, wszystkie potrzebne formularze i broszury, a co najważniejsze pozwala ona na kontakt z ekspertami podatkowymi, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową.

 
Nowa edycja

Dnia 02.01.2014 r. ruszyła kolejna edycja programu reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego podpisało 30 osób zakwalifikowanych do pięciu grup zawodowych: kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, porządkowej, fryzjerskiej, remontowo-porządkowej.

Więcej…
 
Spotkanie X lat Partnerstwa Ziemi Chełmskiej „Zatrudnienie Integracja Rozwój”

W dniu 12.12.2013 r. odbyło się Spotkanie „X lat Partnerstwa Ziemi Chełmskiej” podsumowujące partnerską działalność. W trakcie uroczystości przedstawiono rys historyczny ZIR, wykład na temat nowych perspektyw finansowania w okresie 2014 – 2020 wygłosił Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie otrzymało z rąk Pani Jolanty Krop Przewodniczącej Rady Partnerstwa „ZIR” dyplom uznania za szczególne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju lokalnego. W trakcie spotkania była również wystawa prezentująca działalność partnerów „ZIR”.

 

Więcej…
 
Zakończenie edycji 2013 r.

Dnia 06.12.2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej edycji zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Uczestnicy przez 11 miesięcy brali udział w zajęciach zorganizowanych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej w pięciu grupach zawodowych: kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, remontowo-porządkowej, porządkowej i fryzjerskiej. Trzydzieści osób otrzymało zaświadczenia ukończenia programu zatrudnienia socjalnego.

 

Więcej…
 
Egzamin czeladniczy

Pięć uczestniczek pod kierunkiem instruktora zawodu Pani Agnieszki Habiedy przez jedenaście miesięcy przygotowywało się do egzaminu czeladniczego, który odbył się dnia 25.11.2013 roku przed komisją Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Egzamin obejmował część teoretyczną (pisemna i ustna) z zakresu rachunkowości zawodowej, przepisów prawa pracy, prawa gospodarczego, technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, podstaw psychologii i pedagogiki oraz etapu praktycznego – samodzielne wykonanie zadań sprawdzających umiejętności praktyczne. Wszystkie uczestniczki uzyskały tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 13