Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Egzamin czeladniczy

Dnia 08.07.2014 r o odbył się przed komisją Lubelskiej Izby Rzemieślniczej egzamin czeladniczy dla trzech uczestniczek grupy fryzjerskiej. Egzamin obejmował część teoretyczną (pisemna i ustna) z zakresu rachunkowości zawodowej, przepisów prawa pracy, prawa gospodarczego, technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa, podstaw psychologii i pedagogiki oraz etapu praktycznego – samodzielne wykonanie zadań sprawdzających umiejętności praktyczne. Wszystkie uczestniczki uzyskały tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.

Więcej…
 
Grupa budowlana podczas zajęć praktycznych w ramach projektu CIS szansa na zmiany

Grupa budowlana podczas zajęć praktycznych w ramach projektu CIS szansa na zmiany.

Więcej…
 
CIS szansa na zmiany!

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w terminie od 01.04.2014r. do 30.06.2015r. realizuje projekt „CIS szansa na zmiany !” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Projekt skierowany jest do grupy 30 kobiet i 20 mężczyzn. Do projektu przyjmowane będą osoby zameldowane na terenie miasta Chełm, zarejestrowane w PUP,
w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu, osoby bezdomne, osoby po zwolnieniu z zakładu karnego, nieaktywne zawodowo z tytułu opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na pięć grup zawodowych:

- grupa budowlana 10 mężczyzn

- grupa gospodarcza 10 mężczyzn

- grupa opiekuńcza 10 kobiet

- grupa kulinarna 10 kobiet

- grupa fryzjerska 10 kobiet

Wszyscy uczestnicy projektu uczestniczą w zajęciach z reintegracji społecznej. W ramach zadania zaplanowane są warsztaty motywacyjne dla wszystkich uczestników, które mają na celu nabywanie kompetencji kluczowych interpersonalnych i społecznych niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym, edukacja rodzinna  dla uczestników mająca na celu między innymi umiejętność  budowania prawidłowych relacji  w rodzinie pokonywanie trudności z wychowaniem dzieci, pełnienie funkcji w rodzinie, warsztaty aktywizacji zawodowej dla wszystkich uczestników mające na celu między innymi nabywanie i rozwijanie umiejętności, aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, nasi beneficjenci  korzystają ponadto z porad indywidualnych
z terapeutą uzależnień i porad prawnych.

Więcej…
 
Zakończenie edycji

Dnia 01.07.2014 r. zakończył się sześciomiesięczny program zatrudnienia socjalnego. Trzynaście osób otrzymało zaświadczenia ukończenia programu reintegracji społecznej i zawodowej. Absolwenci oprócz praktyk zawodowych w grupach: fryzjerskiej, kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, porządkowej, remontowo-porządkowej uczestniczyli w warsztatach motywacyjnych, warsztatach z doradztwa zawodowego, psychoedukacji rodzinnej, edukacji ogólnej i ekologicznej.

 

Więcej…
 
Targi Pracy „Aktywność droga do zatrudnienia”

W dniu 17.06.2014 r. na deptaku miejskim odbyły się Targi Pracy „Aktywność droga do zatrudnienia” zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. W targach pracy wzięli udział mieszkańcy Chełma, młodzież, bezrobotni i poszukujący pracy. Również nasi uczestnicy skorzystali z tej aktywnej formy poszukiwania pracy. Na targach zaprezentowano oferty pracy z regionu, Polski i z zagranicy, oferty udziału w projektach finansowanych z EFS. Można było również skorzystać z porad pracowników publicznych służb zatrudnienia.Nasze stanowisko promujące program zatrudnienia socjalnego również cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Więcej…
 
Dzień dziecka

Centrum Integracji Społecznej zorganizowało 30.05.2014 r. dla uczestników i ich dzieci spotkanie z okazji Dnia dziecka. Dzieci i rodzice wspólnie spędzili czas wykonując kolorowe maski, rysując na szkle, kolorując. Dzieci brały udział w różnych zabawach, grały w gry planszowe, piłkarzyki. Mogły także pomalować buzie i zrobić ciekawą fryzurę. Czas umilała dziecięca muzyka i poczęstunek. Był to dzień pełen wrażeń, spędzony w miłej atmosferze, pomimo braku słońca na dworze.


Więcej…
 
Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzedu Pracy w Chełmie

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowało w maju spotkania dla uczestników z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Pani Bożena Dziewulska przedstawiła zasady zatrudnienia wspieranego oraz przybliżyła inne instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP. Kolejne spotkanie dotyczyło pozyskiwania dotacji z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym spółdzielni socjalnej. Tematy te cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczestników


Więcej…
 
CIS szansą na zmiany!

Od maja 50 osób realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu „Cis szansą na zmiany!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego uczestnicy realizują w pięciu grupach zawodowych: gospodarczej, kulinarnej, opiekuńczej, budowlanej, fryzjerskiej. Projekt zakończy się 30.06.2015 r.

 

Więcej…
 
Spotkanie wielkanocne

Centrum Integracji Społecznej przed Wielkanocą zorganizowało spotkanie, na którym każda grupa tworzyła swoją świąteczną kompozycję. Wszyscy z dużym zaangażowaniem włączyli się w to zadanie. Najpiękniejszy stroik przygotowała grupa fryzjerska, która została nagrodzona upominkiem.

W świątecznej atmosferze złożono sobie życzenia oraz delektowano się wielkanocnymi potrawami przygotowanymi przez grupę kulinarno-porządkową.

Więcej…
 
Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2014 r. zamieszczamy obowiązujące dokumenty dotyczące projektu „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”:

  • Regulamin rekrutacji uczestników,
  • Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych,
  • Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych,
  • Kartę Oceny Formalnej Formularzy Rekrutacyjnych.

Dokumenty do pobrania na stronach internetowych:

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 13