Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
Badania profilaktyczne

Nasi uczestnicy  po raz kolejny wzięli udział w badaniach profilaktycznych prowadzonych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Uczestnicy skorzystali  z bezpłatnych badań gęstości kości. Osteoporoza początkowo przebiega skrycie, dlatego należy o niej myśleć, zanim dojdzie do złamania kości. Osoby zagrożone jej rozwojem  powinny się zgłosić na badania profilaktyczne. Osteoporoza zajmuje trzecie miejsce – po chorobach układu krążenia i nowotworach – wśród przyczyn zgonów dorosłych osób. Niestety wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne mogą być skutki tej choroby. Osteoporoza to nie jest oznaka starości, to choroba, która może dotyczyć każdego z nas. Dlatego warto raz na 2-3 lata wykonać badanie gęstości kości.

 
Grupa wsparcia dla kobiet

W Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Pani Anna Nowosad prowadzi grupę wsparcia dla kobiet. Nasze uczestniczki raz w miesiącu spotykają się, by rozmawiać i wspierać się w wielu życiowych doświadczeniach. Wzajemne zrozumienie pomaga w przezwyciężeniu i pokonywaniu trudności życiowych.

 
Elementy terapii zajęciowej w grupie opiekuńczej

Grupa opiekuńcza uczestniczy w warsztatach z zakresu elementów terapii zajęciowej .Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez instruktora grupy opiekuńczej. Przyjazna atmosfera w grupie  i zaangażowanie uczestniczek sprzyja powstawaniu ciekawych pomysłów i prac manualnych .Oto niektóre z  prezentowanych kartek na nadchodzące święta.

Więcej…
 
Posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny

W dniu 3 września 2015 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyło się posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny połączone ze szkoleniem „ Dotacje na aktywizację społeczną – Działanie 11.1 Aktywne włączenie”  dotyczące pozyskiwania środków finansowych
z EFS na działanie CIS i KIS w ramach RPO 2014 – 2020.

Szkolenie poprowadzili:

Jolanta Kosowska – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Departament Zarządzania RPO – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie

Olga Zalewska – WUP w Lublinie – Oddział Oceny i Pomocy Technicznej

Dariusz Jaremek - WUP w Lublinie – Kierownik Oddziału Programowania – jako ekspert

Przedstawiciele Klubów i Centrów Integracji Społecznej lubelszczyzny mieli okazję zapoznać się z warunkami pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Dziękujemy za liczne i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 

Więcej…
 
Pożegnanie wakacji 2015

Ostatniego  dnia  wakacji  Centrum Integracji Społecznej w Chełmie zorganizowało dla  dzieci uczestników spotkanie pod nazwą Pożegnanie wakacji 2015.” Rodzice wraz ze swoimi dziećmi przyjemnie spędzili czas biorąc udział we wspólnych zabawach m. in. wykonywaniu masek, malowaniu na szkle, kolorowaniu koszulek. Dzieci mogły też malować kredą oraz pomalować twarz, dziewczynki oraz chłopcy chętnie skorzystali          z naszej pracowni fryzjerskiej. Miło będziemy wspominać ten ostatni wakacyjny dzień.

 

Więcej…
 
Sierpień ze zdrowiem 2015

W sierpniowe czwartki już po raz siódmy nasi uczestnicy wzięli udział w plenerowej prozdrowotnej akcji „Sierpień ze zdrowiem 2015” zorganizowanej przez Miasto Chełm. Uczestnicy skorzystali z bezpłatnych badań poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia, gęstości kości, badania słuchu, ekg serca oraz porad specjalistów.

Więcej…
 
Formularz zgłoszeniowy

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy do programu reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej
 
Kolejna edycja zatrudnienia socjalnego

Dnia 01.07.2015 r. ruszyła kolejna edycja programu reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego podpisały 34 osoby zakwalifikowane do czterech grup zawodowych: kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, porządkowej, fryzjerskiej.

 

Więcej…
 
Zakończenie projektu „CIS szansą na zmiany!” i programu ze środków własnych

Dnia 30.06.2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „CIS szansą na zmiany!” i programu ze środków własnych kolejnej w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Uczestnicy przez 14 miesięcy lub 6 miesięcy brali udział w zajęciach zorganizowanych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej w grupach zawodowych: kulinarnej, kulinarno-porządkowej, opiekuńczej, opiekuńczo-porządkowej, budowlanej, remontowo-porządkowej, gospodarczej, porządkowej i fryzjerskiej. Pięćdziesiąt osób otrzymało zaświadczenia ukończenia programu zatrudnienia socjalnego.

Więcej…
 
Egzaminy czeladnicze

W ramach projektu „CIS szansą na zmiany!” wspólfinansowamego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 26.06.2015 r. odbyły się przed komisją Lubelskiej Izby Rzemieślniczej egzaminy czeladnicze dla uczestników grupy fryzjerskiej, kulinarnej i budowlanej. Egzamin obejmował część teoretyczną (pisemna i ustna) z zakresu rachunkowości zawodowej, przepisów prawa pracy, prawa gospodarczego, technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa oraz etapu praktycznego – samodzielne wykonanie zadań sprawdzających umiejętności praktyczne. Wszyscy uczestnicy uzyskali tytuł czeladnika: dziewięć uczestniczek w zawodzie fryzjer, dziesięć uczestniczek w zawodzie kucharz, czterech uczestników w zawodzie posadzkarz.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 17